Hledejte

2020.02.08 Vescovi al convegno del Movimento dei focolari 2020.02.08 Vescovi al convegno del Movimento dei focolari 

Biskupové ve škole Ducha

Charisma jednoty je jednou z milostí daných naší době, píše Petrův nástupce v poselství adresovaném biskupům – přátelům Hnutí fokoláre. Více než sto čtyřicet kardinálů a biskupů pocházejících z padesáti zemí, včetně České republiky, se v těchto dnech shromáždilo v severoitalském Tridentu na konferenci pod titulem „Charisma ve službě církvi a lidstvu“. Setkávají se u příležitosti stého výročí narození Chiary Lubichové, zakladatelky zmíněného církevního hnutí.

Charismata jsou „dary Ducha začleněné do těla církve a přitahované ke středu, kterým je Kristus, odkud dostávají evangelizační zaměření“ Evangelii gaudium, 130), píše římský biskup, a proto „je dobré též pro biskupy, aby opětovně docházeli do školy Ducha svatého“. Jeho světlo a síla nás totiž „vedou, abychom s milosrdenstvím a laskavostí potkávali všechny lidi, žijící a trpící na existenciálních a sociálních periferiích“. Charismatické dary stejně jako dary hierarchické patří k samé podstatě církve, zdůrazňuje František, a pastýři byli obdařeni rozpoznáváním činnosti Ducha, který mezi věřícími každého stavu „rozdává také zvláštní milosti, kterými je činí schopnými a pohotovými přijímat různé práce užitečné pro obnovu a další rozvoj církve“ (Lumen gentium, 12).

V tomto smyslu je charisma jednoty, hlásané Chiarou Lubichovou, „jednou z milostí pro naši dobu, která zakouší změnu epochálního významu a volá po jednoduché a radikální duchovní a pastorační reformě, která by církev opětovně přivedla ke stále novému, aktuálnímu prameni, jímž je Ježíšovo evangelium.“

Charisma jednoty, pokračuje Svatý otec, plně souzní s naukou II. Vatikánského koncilu, a vyzývá k volbě jediného kompasu v biskupské službě, a sice Ježíše Ukřižovaného – a Opuštěného, jak by doplnila Chiara Lubichová. Duch svatý vybízí, abychom v lásce a pravdě vedli dialog s každým mužem a ženou všech kultur, náboženských tradic a myšlenkových přesvědčení, jehož cílem je budování nové civilizace lásky. Duch nás rovněž přivádí do „Mariiny školy, kde se učíme, že jedině láska je tím, co zůstává a má cenu“, uzavírá papež František poselství biskupům – přátelům Hnutí fokoláre.

10. února 2020, 16:35