Hledejte

Vatican News
VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS 

Papež: Pokud žiju sám pro sebe, zasévám do svého srdce smrt

Na Svatopetrském náměstí se před polednem sešlo asi 10 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Svatého otce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Papež František komentoval evangelium této 32. neděle liturgického mezidobí, kde Ježíš v odpověď na záludnou otázku saducejů předkládá „podivuhodnou nauku o vzkříšení z mrtvých“. V samotném závěru svojí promluvy řekl:

Ježíš odpovídá, že život patří Bohu, který nás má rád a stará se o nás natolik, že svoje jméno spojuje s tím naším: »Je Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým. On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho« (vv.37-38). Život existuje tam, kde je spojení, společenství, bratrství, a je životem silnějším než smrt, když stojí na opravdových vztazích a svazcích věrnosti. A naopak, život není tam, kde je nárok patřit pouze sobě a žít izolovaně; v takových postojích převládá smrt. Je to sobectví. Pokud žiju sám pro sebe, zasévám do svého srdce smrt.

Panna Maria kéž nám pomáhá žít každý den v perspektivě toho, co tvrdíme v závěrečné části Vyznání víry: „Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.“ Očekávat onen svět.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Angelus je ZDE

Po hlavní promluvě připomněl papež dva nové světce.

Včera byla v Granadě beatifikována bl. Marie Emilie Riquelme y Zayas (1847-1940), zakladatelka kongregace Misionářek Nejsvětější Svátosti a Panny Marie Neposkvrněné. A dnes byla v portugalském městě Braga sloužena mše na poděkování za ekvipolentní kanonizaci sv. Bartoloměje Fernandes dei Martiri (1514-1590). Nová blahoslavená dala příklad horlivé eucharistické adorace a velkodušné služby těm nejpotřebnějším, zatímco nový světec byl velkým šiřitelem evangelia a pastýřem svého lidu. Aplaus pro oba!

Potom obrátil pozornost k politické situaci ve třech zemích, nejprve Jižním Súdánu, pak v Bolívii a nakonec v Itálii:

Zvláštní zmínku chci věnovat drahému lidu Jižního Súdánu, který se chystám příští rok navštívit. Mám ještě v živé paměti duchovní obnovu pro jeho státní představitele, konanou ve Vatikánu letos v dubnu. Rád bych znovu vybídnul všechny aktéry národního politického dění, aby hledali, co je spojuje, a překonávali, co je rozděluje, v duchu opravdového bratrství. Lid Jižního Súdánu byl v posledních letech velice sužován a s velkou nadějí očekává lepší budoucnost, především definitivní ukončení konfliktů a trvalý mír. Vyzývám proto zodpovědné činitele, aby neúnavně pokračovali ve svém nasazení za inkluzivní dialog při hledání shody pro dobro národa. Dále bych rád vyjádřil přání, aby mezinárodní společenství neopomíjelo provázet Jižní Súdán na cestě národního smíření. Vybízím všechny ke společné modlitbě za tuto zemi, k níž chovám zvláštní sympatie.

Po společné modlitbě Zdrávas Maria papež pokračoval:

Rád bych svěřil vašim modlitbám také situaci v milované Bolivii, sousední zemi mé vlasti. Všechny Bolívijce, zejména politické a společenské aktéry, vybízím, aby v konstruktivním duchu, bez předchozího podmiňování, v pokoji a v klidu čekali na výsledky probíhající revize voleb.

Nakonec papež zaměřil pozornost k Itálii:

V Itálii se dnes slaví Národní den díkůvzdání za plody země a práce. Připojuji se k výzvě biskupů, kteří poukazují na zásadní spojitost mezi chlebem a prací a volají po odvážné politice na poli zaměstnanosti, která by dbala na důstojnost a solidaritu a předcházela rizikům korupce. Ať nejsou pracující sdíráni, a ať je pro každého práce, ale opravdová, nikoli otrocká práce.

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

 

(mig)

10. listopadu 2019, 19:58