Hledejte

Vatican News

František: Kdo pošlapává, týrá a uráží bídné lidi, činí tak Ježíšovi

Modlete se a přistupujte ke svátostem, vybízí papež František ve videoposelství ke III. světovému dni chudých. Centrem jeho oslav jsou tentokrát Lurdy. O program pro chudé lidi stará francouzské laické „Sdružení Bratr“, které má původ ve velkých poutích, při nichž v letech 2014 a 2016 dopravilo do Říma tisíce lidí ulice. Právě během audience pro organizátory této akce vyhlásil papež František Světový den chudých.

„P. Maria, která vás přijímá na tomto místě, se ukázala Bernardetě, chudé pastýřce. Je to dobrá zpráva pro nás všechny, kdo se považujeme za chudé a maličké,“ řekl papež František v úvodu svého poselství pro účastníky setkání chudých probíhajícího v Lurdech od 14. do 17. listopadu.

„Bratři a sestry, potřebuji vás, každého z vás. Vy, kteří stojíte u paty kříže, možná osamocení, izolovaní, opuštění, bez střechy nad hlavou, donucení opustit svou rodinu nebo svou zemi, oběti alkoholu, prostituce, nemoci… Buďte jisti, že vás Bůh miluje. Bůh zvláštním způsobem slyší vaši modlitbu. Svět trpí a vaše modlitba Pána dojímá. Vy, kteří jste maličcí, chudí a křehcí, jste pokladem církve. Jste v srdci papeže, v srdci Marie a v srdci Božím. Pokaždé, když je váš život pošlapáván, týrán a urážen, je to Ježíš, kdo je pošlapáván, týrán a urážen. Dnes vás chce papež utěšit, snaží se přinést vám útěchu, říci vám, že vás má rád a pobídnout vás, abyste se vrátili k prameni.“

Svatý otec pak ukázal, kde mají lidé tento pramen hledat. Na prvním místě je vybídl k modlitbě. Touto cestou obdržíte Marii do svého nitra, zdůraznil:

„Ona je branou církve, která je dokořán otevřená. Ona přijala plně Ducha svatého. Ona nám dává Ježíše a vede nás k Němu. Modlete se, vzývejte Boha, proste Ho, aby vstoupil do našeho života.“

Papež vybídl chudé a zbídačené lidi také k svátostnému životu. Svátosti jsou dary, zdůraznil:

„Chcete být křesťany? Požádejte o křest. Chci vás povzbudit zejména ke zpovědi, svátosti odpuštění, v níž Bůh prokazuje svou něžnost a osvobozuje nás. Žijte eucharistií, abyste přjímali Boha samého do svého těla a své duše. On vám dá víru a radost. Přijměte také pomazání nemocných, tak drahocenné pro ty z vás, kdo jsou zranění na duchu či na mysli. Žijte také vy milosrdnou lásku! Nikdo není tak chudý, aby nemohl nic dát. Prosme Ducha svatého, Ducha lásky, aby nás nadchl k milosrdenství a dobré vůli vůči těm, kdo jsou kolem nás. Láska zachraňuje svět a Bůh chce, aby procházela skrze nás, pro záchranu světa.“

František povzbudil chudé a zbídačené lidi shromážděné v Lurdech, aby si uchovali naději a stali se svědky Boží lásky pro své okolí. „Papež vás má rád a důvěřuje vám,“ uzavřel videoposelství s ujištěním o svém požehnání pro každého z přítomných.

(job)

15. listopadu 2019, 12:47