Hledejte

Vatican News
Pope Francis holds weekly audience at the Vatican Pope Francis holds weekly audience at the Vatican  (© Vatican Media)

Prosme Ducha svatého o umění nahlížet vždycky jednotu dějin spásy

Na Svatopetrském náměstí se dnes ráno shromáždilo 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením ze Skutků apoštolů (Sk 5,34-35.38-39), jež podává vystoupení Gamaliela v židovské veleradě.

Petrův nástupce pokračoval v cyklu katechezí o Skutcích apoštolů a komentoval radu, kterou dal učený Gamaliel svým souvěrcům, kteří pronásledovali apoštoly: »Nevydávejte se v nebezpečí, že byste bojovali proti Bohu«. Osmý díl zmíněno cyklu nese podtitul „Kritéria rozlišování formulovaná mudrcem Gamalielem.“

Jsou to pokojná a prozíravá slova, která umožňují nahlédnout křesťanskou událost v novém světle a nabízejí kritéria, mající „příchuť evangelia“, protože zvou k rozpoznávání stromu podle ovoce (srov. Mt 7,16). Dotýkají se srdcí a mají kýžený účinek: ostatní členové velerady se přidrží jeho mínění a přestanou usilovat apoštolům o život, tedy o jejich zabití. Prosme Ducha svatého, ať v nás působí, abychom si jak osobně, tak společně mohli osvojit habitus rozlišování. Prosme Jej o umění nahlížet vždycky jednotu dějin spásy skrze znamení Božího působení v naší době a na tvářích těch, kdo jsou po našem boku, abychom se naučili, že čas a lidské tváře jsou zvěstovateli živého Boha.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

V závěru generální audience papež zmínil kalendářní agendu OSN:

Na den 21. září připadá Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, nemoci, která postihuje mnohé muže a ženy, kteří se v jejím důsledku často stávají obětí násilí, špatného zacházení a příkoří, které uráží jejich důstojnost. Modleme se za obrácení srdcí a za nemocné, postižené touto chorobou,  jejich rodiny a za ty, kdo o nemocné láskyplně pečují. Připojuji v modlitbě také vzpomínku na ty, kdo trpí nádorovými onemocněníni, aby se také jim dostávalo větší podpory jak v prevenci, tak léčení této nemoci.“

Zcela na konec papež František řekl:

Příští sobotu je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty. Napodobujte jeho ochotu pohotově následovat Ježíše. Lnul k penězům a svoji vlast prodával za peníze! Povolal jej však Pán, a on se všech peněz vzdal a následoval Ježíše. Jeho konverze ať je příkladem pro všechny, abychom jako on mohli žít jako opravdoví Pánovi učedníci, schopní opouštět světské kalkuly.

Po společné modlitbě Otče náš udělil Petrův nástupce všem apoštolské požehnání.

 

(mig)

18. září 2019, 16:02