Vatican News
Komunita Emmanuel z jihoitalského Lecce Komunita Emmanuel z jihoitalského Lecce  (Vatican Media)

K italské komunitě Emmanuel: Zůstávejte s Kristem a s trpícími bratry

Papež František přijal 400 členů komunity Emmanuel z jihoitalského Lecce. Společenství založené v roce 1980 italským jezuitou o. Mariem Marafiotim se věnuje diakonii v širokém spektru aktivit, od pomoci rodinám, přes drogově závislé, postižené až po migranty.

“Často vybízíte, abychom si nenechali vzít radost z víry,” řekl v úvodním pozdravu otec Marafioti a požádal papeže o radu, jak se bránit proti vnitřnímu nepříteli. Ten totiž usiluje o tuto krádež na pět způsobů: skrze lidskou křehkost, skrze složitost vztahů uvnitř komunity, ale také v podobě zklamání, když se nedostaví kýžený výsledek, sleduje nás jako stín skrze únavu a pronásleduje komunitu v čase, aby ji připravil o původní charisma.

“Děkuji vám, za vaši práci během téměř čtyřiceti let existence komunity, za vstřícnost, doprovázení, za práci… A děkuji vám také za způsob, jakým jste pracovali, že totiž vaše “činění”bylo prodchnuto “bytím”, plynoucím z mízy Božího slova, okamžiky usebrání a bratrství. A to je důležité, jinak se z nás stává asistenční kancelář nebo podnik.”

Papež František připomněl počátky komunity, které se váží ke dni Narození Páně. Vyšli jste z gesta vstřícnosti, ve snaze vtělovat víru do služby. Právě tak tomu je v charitativních dílech církve, dodal papež, Pán klepe na bránu s tváří bratří a sester žijících v chudobě, opuštěnosti a porobě.

“A vy jste otevřeli, odpověděli a pokračujete v této odpovědi, ano, protože nejobtížnější je vytrvat, pokračovat v cestě…. Z tohoto výhonku se rozvinuly různé sekce vašeho společenství, které jsou místy a chvílemi přijetí. Děkuji spolu s vámi Bohu za tuto cestu. Je to On, se svým Duchem, jenž inspiruje rozhodnutí a dává sílu k jejich uskutečnění. Je to On, kdo dává lásku ke službě bratřím se slitovností, blízkostí a nezištností… “

Chtěl bych vás utvrdit v cestě, která spočívá v dvojím setrvávání: setrvávat s Kristem a setrvávat s bratřími, kteří jsou v těžkostech, pokračoval papež.

“Je to cesta, která je vepsaná do jména vaší komunity: Emmanuel. Bůh nám ukazuje tuto cestu: On, který je Láska, je Bůh-s-námi. Nikoli jako idea nebo ještě hůře ideologie, nýbrž jako život, Ježíšův život. On je Emmanuel, Bůh-s-námi, který dosvědčil Otcovu lásku tím, že až do konce sdílel naši lidskou situaci. Z tohoto pramene můžete vážit živou vodu pro svou další cestu, abyste si nenechali ukrást radost, naději a odvahu k sebedarování, abyste žili společně a nezraňovali se navzájem, abyste znovu rozhazovali sítě po zklamáních a selháních, abyste pokračovali v práci s radostí, i když pocítíte nesnáze a únavu, abyste zůstali věrni původnímu duchu povolání a misie.”

Řekl papež František členům komunity Emmanuel z italského Lecce.

(job)

26. září 2019, 15:49