Hledejte

Vatican News
Vatican Pope Vatican Pope  (ANSA)

Bůh očekává na nebeské hostině nás všechny

Na Svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo několik tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu polední promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Museli však po odbití dvanácté hodiny nezvykle dlouho čekat, nežli se v okně třetího patra Apoštolského paláce rozhrnula záclona, a objevil se papež František, který svoje zpoždění vysvětlil hned v úvodu promluvy. Kvůli výpadku proudu totiž došlo k zablokování výtahu, ve kterém uvíznul. Vatikánská požární stráž poruchu odstranila a po dvacetipěti minutách uvedla výtah opět do chodu.

Ve své promluvě komentoval Petrův nástupce dnešní evangelium (srov. Lk 14,1.7-14), které podává dvě podobenství o hostech na hostině: pro pozvaného a pro toho, kdo na hostinu zve.

V druhém podobenství se Ježíš obrací na toho, který zve, a poukazuje na způsob výběru pozvaných. Říká: »Když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. A budeš blahoslavený, protože oni ti nemají čím oplatit« (v.13-14). Také tady jde Ježíš zcela proti proudu a jako vždy vyjevuje logiku Boha Otce. A dodává také klíč, umožňující výklad jeho slov. Jaký klíč? Zaslíbení. Budeš-li si tak počínat, »dostaneš odměnu při vzkříšení spravedlivých« (v.14). To znamená, že kdo bude takto jednat, bude mít božskou odměnu, která je mnohem vyšší než ta lidská. „Udělám ti laskavost a ty mně taky“ – to není křesťanské. Pokorná štědrost je křesťanská. Lidská odměna obvykle vztahy falšuje a komercializuje. Zavádí osobní zájem do vztahu, který by měl být štědrý a zdarma. Ježíš vybízí k nezištné štědrosti, aby nám otevřel cestu k radosti mnohem větší, radosti z účasti na lásce samého Boha, který nás všechny očekává na nebeské hostině. Panno Maria, „jež pokory i slávy jsi nám vzorem“ (Dante, Ráj, XXXIII, 2, přel. O. F. Babler, 1965), pomáhej nám, ať poznáme, jací jsme, totiž nepatrní, a s radostí dáváme na věčnou oplátku.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě papež František dodal:

Na dnešek, 1. září připadá Světový den modlitby za péči o stvoření. Ekumenická modlitba na uvědomění si a za osvojení si závazku pečovat o náš společný dům, počínaje udržitelnějším  osobním a rodinným životním stylem. Doba ode dneška do svátku sv. Františka z Assisi, 4. října, je příhodná ke chvále Boha za veškeré stvoření a osvojování si odpovědnosti k volání Země.“

Potom papež zmínil svoji nadcházející apoštolskou cestu na africký kontinent:

Příští středu, dá-li Bůh, se vydám na apoštolskou cestu do Afriky, abych navštívil Mosambik, Madagaskar a Mauricius. Provázejte mne, prosím, modlitbou, aby tato pastorační cesta přinesla kýžené plody.“

Nakonec Petrův nástupce oznámil, že na 5. října svolává konzistoř, kde jmenuje 13 nových kardinálů.

 

(mig)

1. září 2019, 19:51