Hledejte

Vatican News
2019.07.09 Nave ospedale in Amazzonia 2019.07.09 Nave ospedale in Amazzonia 

Papež napsal list posádce plouvoucí nemocnice na Amazonce

Papež František zaslal dopis posádce plovoucí nemocnice, nesoucí jeho jméno (Barco Hospital Papa Francisco), která brázdí vody největší řeky světa a byla uvedena do provozu letos v červenci.

Ve svém listu papež vyjadřuje „vděčnost Bohu za realizaci tohoto projektu, který bude zprostředkovávat zdravotnickou péči, ale také pastorační službu pro přibližně 700 tisíc obyvatel různých etnik žíjících na březích Amazonky. Papež zdůraznil, že „tato iniciativa má zásadní význam vzhledem k blížící se synodě o Amazonii. Je to odpověď na Pánovo poslání hlásat Boží království a uzdravovat nemocné (Lk 9,2). Podpora života v Amazonii – píše František za použití slov z přípravného dokumentu synody  – tak bude v souladu s tím, co obyvatelstvo Amazonie označuje výrazem »dobrý život, totiž život v harmonii se sebou samými, přírodou, lidmi a Svrchovaným Bytím« (Instrumentum laboris, 12).“ Papež František dále píše, že „církev pojatá jakožto »polní nemocnice«, jež přijímá každého bez rozdílů a podmínek, se tak stává plovoucí nemocnicí, a podobně jako Ježíš, jenž kráčel po vodě, tišil bouři a posiloval víru učedníků, bude tato loď přinášet duchovní útěchu a klid všem potřebným mužům a ženám, ponechaným svému osudu,“ píše papež František v listě z 10. srpna, adresovaném biskupovi z Obidos, mons. Bernardo Bahlmannovi.

 

(mig)

19. srpna 2019, 16:50