Vatican News
VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS  (AFP or licensors)

Papež: Bůh se nenudí, nýbrž raduje

Asi dva tisíce lidí přišlo dnes za poledního horka na Svatopetrské náměstí, aby si na slavnost Nanebevzetí Panny Marie vyslechli sváteční promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Papež František komentoval dnešní evangelium (Lk 1,46-47) a svoji promluvu zakončil:

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie je pobídkou pro všechny, zejména pro ty, kdo trpí pochybnostmi, rmoutí se, žijí se sklopeným zrakem, který nedokážou pozvednout vzhůru. Hleďme vzhůru, nebe je otevřené, nenahání strach, už není daleko, protože na prahu nebe je matka, která nás očekává. Je to naše matka. Miluje nás, usmívá se a bedlivě nás podporuje. Jako každá matka chce pro svoje děti to nejlepší a říká nám: „Jste v Božích očích drahocenní; nebyli jste stvořeni pro malé světské potěchy, nýbrž pro veliké nebeské radosti.“ Ano, Bůh se totiž raduje, nenudí se. Bůh je radost. Nechme se vzít Madonou za ruku. Pokaždé když bereme do rukou růženec a modlíme se k ní, činíme krok vpřed směrem k velikému cíli života.

Nechme se přitahovat pravou krásou, nenechme se vysát životními maličkostmi, nýbrž volme nebeskou velikost. Svatá Panna, nebeská brána, ať nám každý den pomáhá hledět s důvěrou a radostí tam, kde je náš pravý domov, ve kterém nás jako matka očekává.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě obrátil papež František pozornost k aktuálnímu dění:

Vyjadřuji svoji blízkost obyvatelstvu různých zemí jižní Asie, těžce postiženým monzunovými dešti. Modlím se za obětí a evakuované, za všechny rodiny, které se ocitly bez přístřeší. Pán ať dá sílu jim a těm, kteří jim pomáhají.

V Čenstochové, v Polsku, dnes mnozí poutníci slaví Nanebevzetí Panny Marie a připomínají si také sté výročí opětovného navázání diplomatických vztahů mezi Svatým stolcem a Polskem. Zdravím všechny, kteří se shromáždili u nohou Černé Madony a vybízím k modlitbě za celou církev.

A nyní prosím, abyste se spojili se mnou v modlitbě dříve než požehnám velký počet růženců, určených bratřím do Sýrie. Z iniciativy nadace Pomoc trpící církvi bylo zhotoveno asi 6 tisíc růženců. A dnes, na tuto velkou mariánskou slavnost je žehnám, aby pak byly poslány katolickým komunitám do Sýrie na znamení mojí blízkosti, zejména rodinám, které v důsledku války někoho ztratily. Modlitba konaná s vírou je mocná! Modleme se nadále růženec za mír na Blízkém východě a na celém světě.

Po společné recitaci mariánské modlitby Anděl Páně papež všem požehnal.

 

(mig)

15. srpna 2019, 13:26