Hledejte

Vatican News
Papež Pavel VI. sleduje přistání na měsíci Papež Pavel VI. sleduje přistání na měsíci  (©CATHOLICPRESSPHOTO)

Poselství papeže Pavla VI. do vesmíru

“Dnes zapomněli lidé na vojnu i mír, na vládní krize, na sport, všichni myslí jen na tři americké astronauty, kteří se chystají přistát na měsíci,” tak ohlásil před padesáti lety otec Václav Feřt na vlnách našeho rozhlasu historický den, kdy celý svět s napětím sledoval na televizních obrazovkách sedmadvaceti hodinový přímý přenos z mise Apolla 11. Připomeňme si ho ve slovech papeže Pavla VI., který ze své letní rezidence v Castel Gandolfu doprovázel americkou expedici svými modlitbami.

“Dnes je veliký den, historický den pro lidstvo, jestliže opravdu dnes večer dva muži vstoupí na měsíc, jak i my toužíme s celým světem, který se o ně chvěje, s nimi jásá a za ně se modlí, aby se to šťastně uskutečnilo. Bude dobře, když se zamyslíme nad touto mimořádnou a úžasnou událostí, nad člověkem a jeho zázračným géniem a nad jeho bezmeznou odvahou, nad fantastickým pokrokem člověka,” tlumočili naši předchůdci slova Pavla VI. při nedělní modlitbě Anděl Páně pro své krajany za železnou oponou. “Vědecký rozvoj lidstva dosahuje mety, která se zdála nedosažitelnou. Kam až může ještě dojít lidská myšlenka a lidská činnost?” – ptal se papež Montini z letní rezidence v Castel Gandolfu.  “Přílišné nadšení ba přímo vášeň pro výtvory lidského génia nás zachvacují nadšením skoro až k šílenství. A tu je nebezpečí. Musíme se varovat zbožštění lidských přístrojů,”  pokračoval Pavel VI. a varoval před schopností strojů člověka zotročit. Všechno totiž závisí na srdci člověka. Je třeba, aby jeho srdce bylo stále svobodnější, lepší a náboženštější, čím větší a nebezpečnější je moc strojů, zbraní a přístrojů, které člověk vyrábí pro sebe. I v tomto vítězném opojení nad přístroji, kterými chce člověk ovládnout vesmír, nesmíme zapomenout, že první jeho povinností je, aby ovládal sama sebe – zdůrazňoval Pavel VI. onu památnou neděli, 20. července 1969.

Petrův nástupce nicméně věnoval historické misi amerických kosmonautů skutečně mimořádnou pozornost. Záznam uchovávaný v archivu italské televize Rai zachycuje v šestiminutovém sestřihu Pavla VI. v papežské observatoři v Castelgandolfu, kde ve společnosti jezuitských astronomů nejprve zkoumá večerní oblohu dalekohledem a posléze před televizorem sleduje poslední okamžiky před přistáním modulu na měsíci. “Deo gratias,” reaguje na první zmatečné ohlášení, že se modul dotkl měsíčního povrchu. Ve 22.17 středoevropského času se z černobílé obrazovky ozývá potvrzení: “vozidlo pilotované člověkem přistálo na jiném nebeském tělese, na měsíci”. Nato Pavel VI. čte nejprve v italštině a poté v angličtině své poselství ke světu a ke kosmonautům Neilu Armstrongovi, Edwinu Aldrinovi a Michaelu Collinsovi:

“Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle” – začínal Pavel VI. své poselství z observatoře v Castel Gandolfu. “My, pokorný zástupce Kristův, opakujeme dnes jako sváteční chvalozpěv celého zemského okrsku tento blažený hlas, který Kristus nechal zaznít pod oblohou, když mezi nás přicházel z hlubin Božství. Naše země už netvoří nepřekročitelné hranice lidské existence, nýbrž stala se prahem k nekonečným prostorům a novým osudům.

Sláva Bohu! A čest vám, lidé, kteří jste uskutečnili tento obrovský kosmický podnik. Čest lidem, kteří za něj převzali odpovědnost, vědcům, projektantům, organizátorům i technikům. Čest všem, kdo umožnili tento let, který vyžadoval nejvyšší míru odvahy! Čest vám, kteří u svých zázračných přístrojů let řídíte, i vám, kteří ohlašujete světu vykonané dílo a hodinu, která rozšiřuje moudré a odvážné panování člověka nad nebeskými hlubinami. Čest, pozdrav a požehnání!

K samotným kosmonautům z Apolla 11 se pak Pavel VI. obrátil v angličtině:

“Zde, ze své observatoře v Castel Gandolfu, nedaleko Říma, k vám astronauti mluví papež Pavel VI. Čest, pozdrav a požehnání vám, dobyvatelé měsíce, který provází svým bledým světlem naše noci a naše sny! Doneste tam svou živou přítomností hlas ducha, chvalozpěv Bohu, našemu Stvořiteli a našemu Otci. Jsem s vámi, zcela blízko, se svým přáním a se svými modlitbami. Pavel VI. s celou katolickou církví vás pozdravuje,” končil Petrův nástupce své poselství do vesmíru.

(job)

20. července 2019, 16:50