Hledejte

Vatican News
Pohled z Apoštolského paláce na Svatopetrské náměstí Pohled z Apoštolského paláce na Svatopetrské náměstí  (Vatican Media)

Papež se modlí za oběti leteckého útoku v Libyi

Po nedělní modlitbě Anděl Páně, vybídl papež k modlitbě za nevinné oběti útoku na tábor migrantů v libyjském Tajouře a k "systematickému a rozsáhlému" otevření humanitárních koridorů pro nejpotřebnější migranty.

Papež František vedl jako obvykle nedělní modlitbu Anděl Páně z okna pracovny Apoštolského paláce. Ve své promluvě se vrátil k dnešní evangelní perikopě z Lukášova evangelia o poslání a návratu 72 učedníků (Lk 10, 1-12.17-20)

Když Ježíš rozesílá dvaasedmdesát učedníků, dává jim přesné pokyny, které vystihují základní rysy jejich poslání. Nejprve vybízí: modlete se; na druhém místě říká: jděte; a potom: nenoste měšec ani mošnu…; říkejte: „Pokoj tomuto domu“… zůstaňte v tom domě…Nepřecházejte z domu do domu; uzdravujte nemocné a říkejte jim: „Přiblížilo se k vám Boží království“. A pokud vás nepřijmou, vyjděte do jeho ulic a rozlučte se (srov. v. 2-10). Tyto imperativy ukazují, že poslání se zakládá na modlitbě, že je putující, že si žádá vnitřní svobodu a chudobu, že přináší pokoj a uzdravení, znamení blízkosti Božího království, že není proselytismem, nýbrž hlásáním a svědectvím, a že vyžaduje také upřímnost a evangelní svobodu odejít, s poukazem na odpovědnost těch, kdo odmítli poselství spásy, avšak bez odsuzování a zlořečení.

 

Takto hlásaná víra naplňuje člověka radostí. Nikoli však radostí z vlastního úspěchu, nýbrž radostí z toho, že „naše jména jsou zapsána v nebi“. V posledku je to tedy právě tato radost, která činí z křesťana misionáře, kráčejícího spolu s Pánem, dodal František.

Po společné modlitbě Anděl Páně obrátil papež pozornost k tragickým událostem posledního týdne. Na prvním místě k leteckému útoku na tábor migrantů v libyjské Tajouře, východně od Tripolis, při němž v úterý 2. července přišlo o život nejméně 53 lidí a více než 130 bylo zraněno:

Drazí bratři a sestry, třebaže již uplynulo několik dní, chci vás vybídnout k modlitbě za ubohé bezbranné lidi, zabité nebo zraněné při leteckém útoku, který zasáhl detenční centrum migrantů v Libyi. Mezinárodní komunita nemůže tolerovat takto závažné skutečnosti. Modlím se za oběti: kéž Bůh pokoje přijme zesnulé k sobě a pomůže zraněným. Chci vybídnout k systematickému a rozsáhlému otevření humanitárních koridorů pro nejpotřebnější migranty. Připomínám také všechny oběti krveprolití, k nimž nedávno došlo v Afgánistánu, Mali, Burkina Faso a Nigeru.

7. července 2019, 12:22