Hledejte

Vatican News
2019.06.26 Udienza Generale 2019.06.26 Udienza Generale  (Vatican Media )

Všednost se stává prostorem zjevení živého Krista

Na Svatopetrské náměstí přišlo asi 15 tisíc lidí na generální audienci Petrova nástupce, poslední před červencovou přestávkou. Vzhledem k panujícímu horku probíhala zároveň v klimatizované vatikánské aule Pavla VI., kde byli shromážděni nemocní, které papež pozdravil těsně před zahájením.

Na úvod generální audience byl přečten úryvek ze Skutků apoštolů (Sk 2,42-45), popisující prvotní křesťanskou obec, která »setrvávala v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách«. Papež František pokračoval čtvrtou částí cyklu katechezí, věnovaných Skutkům apoštolů, a nazvanou: „Život prvotního společenství mezi láskou k Bohu a láskou k bratřím.“ Svoji promluvu zakončil slovy:

Skutky apoštolů připomínají, že Pán je zárukou růstu společenství (srov. Sk 2,47). Vytrvalost věřících v ryzí smlouvě s Bohem a s bratry se stává přitažlivou silou, která fascinuje a mnohé získává (srov. Evangelii gaudium, 14). V každé době žije věřící společenství díky tomuto principu.

Prosme Ducha svatého, aby z našich společenství učinil místa, kde se přijímá a praktikuje nový život, skutky solidarity a společenství; místa, kde liturgie je setkání s Bohem, vytvářející společenství bratří a sester; místa, která jsou dveřmi otevřenými nebeskému Jeruzalému.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

V závěru generální audience Petrův nástupce připomněl páteční liturgickou slavnost:

Na tento pátek připadá slavnost Nejsvětšího Srdce Ježíšova. Vybízím všechny, aby se zadívali do tohoto Srdce a napodobovali Jeho nejopravdovější city. Modlete se za všechny kněze a za můj Petrovský úřad, aby každý pastorační čin byl proniknut láskou, kterou Kristus chová ke každému člověku.“

Po společné modlitbě Otčenáš papež František všem požehnal.

 

(mig)

26. června 2019, 17:23