Vatican News
ilustrační foto ilustrační foto 

Papež k misijní neděli: Každý z nás je misií ve světě

Každý z nás je misií ve světě, protože je plodem Boží lásky – píše František v poselství ke Světovému dni misií. Papež v něm vybízí církev k evangelní rekvalifikaci svého poslání hlásat evangelium. Poselství nese jako nadpis heslo zvolené Svatým otcem pro mimořádný misijní měsíc: „Pokřtění a vyslaní. Kristova církev na misii ve světě“.

Papežské poselství je mocným voláním po probuzení misijního ducha v každém pokřtěném. Papež vybízí k velkorysému sdílení daru víry, který jsme zdarma obdrželi při křtu. Připomíná, že ten kdo hlásá Boha, má být Božím člověkem. Podotýká rovněž, že misijní přikázání se týká bezprostředně každého křesťana: „Ten, kdo miluje, se vydává na cestu, je pobízen, aby vyšel ze svých omezení, cítí se přitahován a přitahuje, dává sebe druhému a navazuje vztahy rodící život. Nikdo není neužitečný a nedůležitý pro Boží lásku. Každý z nás je misií ve světě, protože je plodem Boží lásky,“ zdůrazňuje Svatý otec.

František připomíná, že současný svět, v němž se stále méně ctí lidská důstojnost a život, volá po misionářích více než kdykoli dříve. Všímá si, že šířící se sekularazice, v níž dochází ke kulturnímu odmítnutí Boha, znemožňuje jakékoli bratrské přijetí a plodnou jednotu lidského rodu. Papež připomíná, že hlásání Ježíše musí vždy respektovat osobní svobodu každého člověka, v dialogu s kulturami a náboženstvími národů, k nimž jsme posláni. V návaznosti na přípravovanou synodu pro Amazonii poukazuje, že „nové Letnice otevírají dokořán brány církvi, aby žádná kultura nebyla uzavřená sama v sobě a žádný lid nebyl izolovaný, nýbrž otevřený všeobecnému společenství víry“.

V závěru poselství František přeje Papežským misijní dílům, která jsou celosvětovou sítí modlitby a misijního milosrdenství Petrova nástupce, aby v rámci mimořádného misijního měsíce (vyhlášeného na letošní říjen) obnovila svou službu v jeho intencích.

Světový den misií, nazývaný také Misijní nedělí, se letos slaví 20. října.

(job)

10. června 2019, 17:52