Hledejte

Vatican News
Audience pro letištní kaplany a jejich spolupracovníky Audience pro letištní kaplany a jejich spolupracovníky  (ANSA)

Letištní kaplan svědčí o bezplatnosti Boží lásky

Ve světě, včetně České republiky, působí celkem 92 letištních kaplanů, které Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji pozval do Říma na trojdenní seminář (10.-13.6.) pod titulem „Katolická pastorace v civilním letectví a všestranný lidský rozvoj“. Dnes jej zahájila papežská audience, zatímco ve čtvrtek program vyvrcholí mší svatou u hrobu sv. Jana Pavla II. ve Vatikánské bazilice.

Technologický rozvoj, frenetická práce a neustálé přesuny lidí přispívají k anonymní a lhostejné atmosféře na dnešních letištích, čímž se z nich stávají veliké lidské periferie, poznamenal papež František v úvodu své promluvy. Právě do těchto míst máte přinášet Kristovu přítomnost a jeho pokoj, a sice gestem, slovem, pohledem.

„Na letištích především zastupujete bezplatnost Boží lásky v prostředí, kde všichni buď pracují anebo cestují za nejrůznějšími zájmy. Pravdou je, že na letištích nepřevládá kultura nezištnosti, spíše pravý opak. Vy ale nezištně otevíráte brány a prostory a navazujete bezplatné dialogy.“

Z takových setkání, která se, jak papež poznamenal, mají vyznačovat diskrétností a úctou, může vzejít okamžik, kdy se lidská existence střetne s božskou. Svědectví a poselství letištních kaplanů může – díky své bezplatnosti – lidi celoživotně poznamenat.

„Dovolte mi, abych vyprávěl jeden pravdivý příběh. Jeden úspěšný byznysmen, neustále zaneprázdněný svým podnikáním, hledal na letišti zdroj, kde by si mohl dobít počítačovou baterii. Připojil počítač do sítě, posadil se a odpočíval, když se k němu přiblížil laický letištní kaplan. Zeptal se cestujícího, zda něco potřebuje, a na zamítavou odpověď prohodil: »S proudem je to jako s Boží energií, je tu pro všechny«. A tak se pomalu rozvinul dialog, až onen muž pocítil, že se v jeho srdci něco změnilo a řekl kaplanovi: »Potkal jsem Ježíše«. Ihned si šel koupit evangelium a od té chvíle, která se odehrála před lety, až do dneška, čte denně evangelium, aby se znovu setkával s oním Ježíšem, kterého potkal na letišti.“

Letiště se totiž mnohdy stává svobodnou zónou, ve které lidé díky anonymitě otevírají srdce a nastupují léčebný proces, který je dovádí zpět do Otcova domu, poznamenal římský biskup. Letištní kaplan by se nicméně měl věnovat také leteckému personálu, který mnohdy stěží dokáže skloubit osobní a rodinný život s náročnou prací. Jeho pozornost zaslouží rovněž různé výjimečné kategorie cestujících, dodal papež.

„Nemohu opominout migranty a uprchlíky, kteří se na největší letiště dostavují v naději, že budou moci požádat o azyl, nalézt ochranu, či byli zastaveni při tranzitu. Neustále vybízím místní církve, aby vůči nim projevovali žádoucí přijetí a zájem, ačkoli se v tomto případě jedná o přímou odpovědnosti civilních orgánů. Součástí naší pastorační péče je také neustálý dohled na to, aby byla uchována lidská důstojnost těchto lidí a dodržována jejich práva, v úctě k důstojnosti a víře každého z nich. Milosrdné skutky lásky, které jim projevujeme, jsou svědectvím o Boží blízkosti všem jeho dětem.“

V závěru Svatý otec upozornil, že pastorace na letišti může vést k fyzickému a duchovnímu vyčerpání, ne-li přímo k silné sklíčenosti a neútěše. Doporučil proto větší zapojení laiků do této služby. Doplňme, že na pražském letišti od února letošního roku můžete vyhledat kaplana o. Christopha Jacoba z tuchoměřické farnosti, který je členem komunity Chemin Neuf.

(jag)

10. června 2019, 14:52