Vatican News
Audience pro účastníky Mezinárodní konference o sociálním učení církve ve světle Laudato si´ Audience pro účastníky Mezinárodní konference o sociálním učení církve ve světle Laudato si´  (Vatican Media)

Laudato si´ není zelená encyklika, nýbrž sociální

Papež František přijal účastníky konference věnované sociálnímu učení církve od počátků po digitální éru ve světle učení encykliky Laudato si´. Na akci pořádanou nadací Centesimus Annus se sjelo 500 lidí z různých koutů světa.

Papež připomněl, že čtyři roky po vydání encykliky Laudato si´ zdůrazňující význam integrální ekologie, došlo k nárůstu povědomí o nutnosti pečovat o společný dům. Mezi pozitivními signály František jmenoval přijetí Cílů udržitelného rozvoje OSN ze strany mnoha států, narůstající investice do obnovitelných zdrojů či větší vnímavost k ekologické tematice zejména mezi mladými.

„Zároveň však stále přetrvává velké množství úkolů a problémů, například postup směřující k dosažení Cílů udržitelného rozvoje je v mnoha případech pomalý, nebo vůbec neexistuje anebo jde bohužel opačným směrem. Nevhodné užívání přírodních zdrojů, stejně jako neinkluzívních a neudržitelných ekonomických vzorců se nadále negativně projevuje na chudobě, růstu a sociální spravedlnosti (srov. Laudato si´ 43.48). Laudato si´není zelená encykliky, nýbrž encyklika sociální. Nezapomínejte na to! Společné dobro je nadále ohrožováno postojem přehnaného individualismu, konzumismu a plýtvání. To všechno znesnadňuje šíření ekonomické, enviromentální a sociální solidarity a udržitelnosti v rámci lidštější ekologie, která by brala ohled nejen na uspokojení bezprostředních přání, ale také na prosperitu budoucích generací.“

Papež František vybízí v této souvislosti k „obrácení“, protože „reakce na problémy současnosti nesmějí být povrchní“.

“Naopak, to čeho je zapotřebí, je právě konverze, „změna směru“, totiž změna srdce a smýšlení. Angažovanost za překonání problémů jako je hlad a potravinová nejistota, přetrvávající sociální a ekonomické strádání, degradace ekosystémů a „kultura „odpisu“, vyžaduje novou etickou vizi, která by dokázala stavět do středu člověka a neponechávala nikoho na okraji života.“

Rozvoj integrální ekologie označil papež za povolání a povinnost, která nás vede k novému objevení své identity synů a dcer Nebeského otce, stvořených k jeho obrazu a pověřených spravovat zemi.

„V tomto světle se pobídka k vzájemné solidaritě bratří a sester a ke sdílení odpovědnosti za náš společný dům stává stále naléhavější. (…) Jakkoli v nás tento úkol může probouzet obavy, chci vás povzbudit, abyste neztráceli naději, protože naděje se zakládá na milosrdné lásce Nebeského Otce.“

Řekl papež účastníkům konference věnované otázkám integrálního lidského rozvoje podle encykliky Laudato si´.

(job)

8. června 2019, 14:41