Hledejte

Vatican News
ilustrační foto ilustrační foto 

Čtvrt století komunity Nové Horizonty

„Byla to nesmírně těžká a zároveň krásná léta. Když se rozhodnete vzít na sebe očistec, jak nazývám strašlivé situace mnoha našich bratří a sester, není vždy všechno jednoduché. Jejich slzy a nářek se stávají tvými, nemůžeš je ignorovat. Toto všechno ale paradoxně přináší radost, protože se každý den stáváš svědkem zázraku vzkříšení. Mladí, kteří se díky lásce probouzejí k pravému životu, nacházejí naději. Je to radost, která se nedá sdělit!“ – vypráví pro vatikánský rozhlas Chiara Amirante. Komunita Nové Horizonty, kterou před 25 lety založila, slavila na letnice v paláci sportu ve Frosinone čtvrt století existence.

Papež František jí při té příležitosti adresoval videoposelství. „Pamatujte na dobro, které Bůh vykonal ve vaší instituci a také ve vašich životech,“ povzbuzoval Petrův nástupce:

„Nikdy nesmíme ztrácet paměť. V paměti se setkáte s Bohem: S Bohem, který tě doprovázel, který tě vychovával, který tě našel – jak říká Deuteronomium – v osamělosti… v pustotě kvílících pustin (Dt 32,10), mezi psi – a toto je nádherné – a vedl tě až sem. A dále hledět do budoucnosti, protože život tady nekončí. Nikdo z vás se nenarodil proto, aby zůstal po duchovní stránce „starým mládencem“ nebo „starou pannou“. Možná všichni do manželství nevstoupíte, ale musíte být plodní a rozdávat tuto svoji radost jako plodnost druhým. Paměť a naděje na plodnost.“ - Přál papež František prostřednictvím videoposelství účastníkům oslav 25. výročí založení komunity Nové Horizonty.

Videoposelství papeže Františka

 

„Když jsem začala procházet pouštěmi našeho nádherného města Říma a po špičkách vstupovat do nesmírně bolestných příběhů nočního lidu neuměla jsm si představit, že najdu zástup tak bezmezných zoufalců, lidí osamělých, odsunutých, žebronících po lásce (…) Kolik krásných mladých lidí, žíznících po lásce a ponížených svody světa a nelítostnými švihnutími života na tvory se skelným pohledem a srdcem z kamene. Kolik zničených mladých lidí, obelhaných a okradených o svou nevinnost. Kolik zoufalých bratří mne se slzami v očích objalo se slovy: „Prosím tě, Chiaro, odveď mě pryč z tohoto pekla.“

Líčí Chiara Amirante první kroky ke komunitě Nové horizonty (Nuovi Orizzonti), kterou založila před 25 lety v římské čtvrti Trigoria. Na počátku byl pocit nedostatečnosti a křehkosti, ale pak přišla jistota, že láska vítězí, láska činí zázraky, protože Bůh je láska, dodává zakladatelka. Sama vypracovala zvláštní terapeutický a rehabilitační program pro mladé přicházející z extrémních situací, z různých druhů závislosti, prostituce, z vězení. Reakce byla překvapivě pozitivní a nadšená, dodává Chiara. Už za tři roky otevřela v Pigliu (u Frosinone) dům, který se stal střediskem Nových horizontů. Na konci 90. let rozvíjí novou metodologii misií ulice. Cesta ze závislostí a bezvýchodných tunelů vede podle Chiařiny metody skrze každodenní život „doslovně“ podle evangelia. K němu pak přistupuje cesta sebepoznání a uzdravení srdce. Komunitou prošly tisíce mladých lidí, kteří se posléze často sami začali věnovat podobně postiženým vrstevníkům. Dnes mají Nové horizonty tisícovku týmů, mnoho center a domů v Itálii, ale také v Anglii, ve Švýcarsku, Argentině či Brazílii. Od roku 2006 patří k jejich rodině také Rytíři světla (Cavalieri della Luce), k nimž se hlásí téměř 700 tisíc lidí, odhodlaných svědčit o rodosti Zmrtvýchvstalého Krista těm, kdo si zoufají. V roce 2010 byla komunita Nové horizonty schválena Svatým stolcem jako Mezinárodní soukromé sdružení věřících.

Chiara Amirante je autorkou 18 knih a poradkyní několika vatikánských úřadů. Papež Benedikt XVI. ji v roce 2012 přizval také na biskupskou synodu o nové evangelizaci.

(job)

10. června 2019, 17:54