Hledejte

Vatican News
Audience pro členy Asociace italských církevních muzeí Audience pro členy Asociace italských církevních muzeí  (Vatican Media)

Papež František: Rozvíjejte dialog s moderním uměním

Papež František přijal členy Asociace italských církevních muzeí. Sdružení založené v roce 1996 dnes propojuje více než tisíc drobných i velkých muzejních institucí. 268 z nich má status diecézních muzeí, čímž významně převyšují počet současných italských diecézí, kterých je 155. Zachovávají totiž paměť na zaniklé biskupské stolce a významně přispívají „k viditelné dokumentaci putování církve dějinami v oblasti kultu, katecheze, kultury a charity“ – stojí v úvodu textu připraveného pro audienci, který papež František předal svým hostům v písemné formě, aby mohl po krátkém pozdravu každému z nich osobně potřást pravicí.

Historické, umělecké a kulturní dědictví je stejně ohroženo jako přírodní prostředí, připomíná papež s odvoláním na encykliku Laudato si´, od jejíhož vydání dnes uplynuly čtyři roky. „K zachování původní identity míst, je zapotřebí integrovat jejich dějiny, kulturu a architekturu a zprostředkovat dialog technického jazyka s jazykem lidovým. Kulturu pojímáme nejen jako památky minulosti, avšak především v jejím živém, dynamickém a participativním smyslu (srov. Laudato si´, 143).“

Kultura je Božím darem pro chudé

Zásadně důležité je udržování dobrých vztahů s prostředím, ve kterém muzeum působí, rozvíjení spolupráce s analogickými institucemi i s jinými náboženskými komunitami, pokračuje papež. Umělecká díla a paměť na různé tradice a životní styly k nám promlouvají o lidskosti, která z nás činí bratry a sestry. „Dobře vím, že pro vás je tato práce vášní: nadšením pro kulturu, dějiny a umění, které je třeba poznávat a chránit; nadšením pro obyvatele vašich obcí, kterým sloužíte svou profesionalitou. A také nadšením pro církev a její poslání. Muzea, v nichž pracujete, představují tvář církve, její uměleckou a řemeslnou plodnost, její poslání předávat poselství, jež je Radostnou zvěstí. Poselství, které není vyhrazeno jen nemnoha vyvoleným, nýbrž je pro všechny. Všichni mají právo na krásnou kulturu! Zejména lidé chudí a zapomínaní, kteří by měli mít možnost těšit se z ní, jako z Božího daru.“

Papež František ocenil také pozornost  Asociace italských církevních muzeí ke vzdělávání a osvětě, a to jak v rámci zavedených akademických institucí, jako je Papežská gregoriánská univerzita tak ve sdělovacích prostředcích, při studijních dnech nebo prostřednictvím publikací v odborných periodicích.  Povzbudil její členy také k dalšímu rozvíjení spolupráce s archivy a knihovnami, protože – jak poznamenává ve svém poselství – společně se postupuje možná pomaleji, ale zcela jistě se dojde dále.

Pěstovat dialog s moderním uměním

Na závěr František obrátil pozornost k otázce moderního umění, na kterou mnozí pohlížejí skepticky, a vybídl k pokračování dialogu se současnými umělci na církevní půdě: „Mnozí z vás se věnují dialogu se současnými umělci, pořádají setkání, výstavy, podílejí se na vzdělávání lidí i rozvíjení současných vyjadřovacích prostředků. Je to prozíravá práce ve znamení otevřenosti, která není vždy oceňována. Je to „hraniční“ práce, nezbytná k pokračování dialogu, který církev vždy vedla s umělci. Moderní umění promlouvá jazyky, na něž jsou zvyklí zejména mladí lidé. Našim muzeím by neměl scházet smyslu pro tyto výrazy, prostřednictvím moudrého objevování motivací, obsahů a vztahů.“

Činnost na tomto poli může rovněž přiblížit lidem současné sakrální umění, poskytující významný prostor k dialogu se současnou kulturou, zdůraznil papež František v závěru poselství předaného členům Asociace italských církevních muzeí.

(job)

24. května 2019, 12:27