Hledejte

Vatican News
2019.04.25 Papa Francesco - Udienza ai Giovani della Diocesi di Aire et Dax (Francia) presso la Sala del Concistoro 2019.04.25 Papa Francesco - Udienza ai Giovani della Diocesi di Aire et Dax (Francia) presso la Sala del Concistoro  

Žít křesťanskou víru dnes není obtížnější než v jiných dobách

Svatý otec se dnes dopoledne setkal s účastníky poutě mladých křesťanů z francouzské diecéze Aire et Dax, odkud pocházel sv. Vincenc de Paul.

Asi stovka mladých z této přímořské diecéze ležící na jihozápadě Francie se spolu se svým biskupem mons. Nicolasem Jean-Marie Souchu vydala na pouť v rámci dnů mládeže regionu Landes „s cílem oživit dar víry v Římě, působišti apoštolů Petra a Pavla a dalších svědků, včetně mladých, kteří podstoupili mučednictví, protože chtěli zůstat věrní Ježíši Kristu,“ poznamenal v úvodu Petrův nástupce.

Má to význam o to větší, poněvadž se mnozí lidé domnívají, že přihlásit se ke křesťanství a žít víru v Krista je dnes obtížnější. Vy zajisté znáte tyto těžkosti, které se někdy stávají zkouškami. Nynější kontext skutečně není snadný také vzhledem k bolestné a komplikované záležitosti zneužívání, kterého se dopustili členové církve. Chtěl bych vám však přesto znovu říci, že dnešek není obtížnější než jiné doby církve. Je pouze jiný. Využijte proto této pouti a objevte znovu, že církev, jejímiž členy jste, »putuje dva tisíce let a sdílí s lidmi jejich radosti a naděje, smutek i úzkosti. Putuje taková, jaká je, aniž by se utíkala k plastické chirurgii« (Christus vivit, 101).“

Řekl papež slovy postsynodální exhortace Christus vivit.

V církvi, která je svatá a složená z hříšníků, rozpoznejte to slovo, to Ježíšovo poselství, které Bůh touží říci světu vaším životem (srov. Gaudete et exsultate, 24) [...] Nechte se proměnit a obnovit Duchem svatým, abyste přinášeli Krista do každého prostředí a dosvědčovali radost a mladost evangelia! Podle příkladu vašeho rodáka sv. Vincence de Paul zviditelňujte lásku, kterou vás zahrnul Bůh a prokazujte ji svýma rukama s potem na čele. Buďte neustále budovateli mostů mezi lidmi, usilujte o růst kultury setkání a dialogu a přispívejte k adventu autentického lidského bratrství.“

Vybízel Petrův nástupce mladé poutníky z francouzské diecéze Aire et Dax na dnešní audienci.

 

(mig)

25. dubna 2019, 14:42