Cerca

Vatican News
2019.04.25 Papa Francesco - Udienza ai Giovani della Diocesi di Aire et Dax (Francia) presso la Sala del Concistoro Audience pro poutníky francouzské diecéze Aire et Dax 25.dubna 2019 

Žít křesťanskou víru dnes není obtížnější než v jiných dobách

Svatý otec se dnes dopoledne setkal s účastníky poutě mladých křesťanů z francouzské diecéze Aire et Dax, odkud pocházel sv. Vincenc de Paul.

Asi stovka mladých z této přímořské diecéze ležící na jihozápadě Francie se spolu se svým biskupem mons. Nicolasem Jean-Marie Souchu vydala na pouť v rámci dnů mládeže regionu Landes „s cílem oživit dar víry v Římě, působišti apoštolů Petra a Pavla a dalších svědků, včetně mladých, kteří podstoupili mučednictví, protože chtěli zůstat věrní Ježíši Kristu,“ poznamenal v úvodu Petrův nástupce.

Má to význam o to větší, poněvadž se mnozí lidé domnívají, že přihlásit se ke křesťanství a žít víru v Krista je dnes obtížnější. Vy zajisté znáte tyto těžkosti, které se někdy stávají zkouškami. Nynější kontext skutečně není snadný také vzhledem k bolestné a komplikované záležitosti zneužívání, kterého se dopustili členové církve. Chtěl bych vám však přesto znovu říci, že dnešek není obtížnější než jiné doby církve. Je pouze jiný. Využijte proto této pouti a objevte znovu, že církev, jejímiž členy jste, »putuje dva tisíce let a sdílí s lidmi jejich radosti a naděje, smutek i úzkosti. Putuje taková, jaká je, aniž by se utíkala k plastické chirurgii« (Christus vivit, 101).“

Řekl papež slovy postsynodální exhortace Christus vivit.

V církvi, která je svatá a složená z hříšníků, rozpoznejte to slovo, to Ježíšovo poselství, které Bůh touží říci světu vaším životem (srov. Gaudete et exsultate, 24) [...] Nechte se proměnit a obnovit Duchem svatým, abyste přinášeli Krista do každého prostředí a dosvědčovali radost a mladost evangelia! Podle příkladu vašeho rodáka sv. Vincence de Paul zviditelňujte lásku, kterou vás zahrnul Bůh a prokazujte ji svýma rukama s potem na čele. Buďte neustále budovateli mostů mezi lidmi, usilujte o růst kultury setkání a dialogu a přispívejte k adventu autentického lidského bratrství.“

Vybízel Petrův nástupce mladé poutníky z francouzské diecéze Aire et Dax na dnešní audienci.

 

(mig)

25. dubna 2019, 14:42