Hledejte

Vatican News
VATICAN-POPE-REGINA-COELI VATICAN-POPE-REGINA-COELI  (AFP or licensors)

Z Ježíšových ran proudí smilování

Na Svatopetrském náměstí se v neděli před polednem sešlo asi deset tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce.

Papež František komentoval evangelium (srov. Jan 20,19-31) dnešní druhé neděle velikonoční, která završuje velikonoční oktáv a zároveň je liturgickým svátkem Božího milosrdenství.

První slova, která Ježíš pronesl, znějí: »Pokoj vám« (v.21). Zmrtvýchvstalý přináší autentický mír, protože svojí obětí na kříži uskutečnil smíření mezi Bohem a lidmi a přemohl hřích a smrt. Toto je pokoj!  Jeho učedníci potřebovali tento pokoj jako první, protože po Mistrově zatčení a odsouzení k smrti upadli do zmatku a strachu. Ježíš se před ně postavil živý, ukázal jim v oslaveném těle svoje zachované rány a daroval jim jako plod svého vítězství pokoj. Onen večer však nebyl přítomen apoštol Tomáš.  Když ho o této mimořádné události informují, neuvěří svědectvím ostatních apoštolů a chce si osobně ověřit pravdivost jejich tvrzení. O osm dní později, tedy právě jako dnes, se Ježíš ukazuje znovu, vychází vstříc Tomášově nevíře a vybízí jej, aby se dotknul Jeho ran. Ony jsou zdrojem pokoje, protože jsou znamením nezměrné Ježíšovy lásky, která přemáhá síly nepřátelské člověku: hřích a smrt. Ježíš vybízí Tomáše, aby se dotknul  Jeho ran. To je poučení pro nás. Ježíš jako by říkal nám všem: „Pokud nemáš pokoj, dotkni se mých ran.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Regina Caeli je ZDE

Po promluvě, velikonoční mariánské modlitbě Regina Caeli a požehnání papež jako obvykle pozdravil skupiny věřící přítomných na Svatopetrském náměstí a připomněl také včerejší beatifikaci v Argentině:

Včera v La Rioja, v Argentině, byli blahořečeni Enrique Angel Angelelli, diecézní biskup, Carlos de Dios Murias, minorita, Gabreil Longueville, kněz fidei donum a Wenceslao Pedernera, katecheta, otec rodiny. Tito mučedníci víry byli pronásledováni pro spravedlnost a za to, že prokazovali evangelní lásku. Jejich příklad a jejich přímluva ať jsou oporou zejména těm, kdo usilují o spravedlivější a solidárnější společnost. Jeden z nich byl Francouz a přišel do Argentiny jako misionář. Ostatní tři byli Argentinci. Potlesk pro všechny nové blahoslavené.“

Potom pronesl papež ještě dvě výzvy:

Všechny vás zvu ke společné modlitbě za uprchlíky, kteří se nacházejí v shromažďovacích centrech v Libyi a jsou ve velmi těžké situaci, která se ještě zhoršila probíhajícím konfliktem. Vyzývám především k tomu, aby mohly ženy, děti a nemocní být co nejdříve  evakuováni humanitárními koridory.

A prosím také za ty, kdo přišli o život nebo utrpěli těžké škody nedávnými záplavami v Jižní Africe. Ať nechybí těmto našim bratřím naše solidarita a konkrétní podpora mezinárodního společenství.

Petrův nástupce pak všem požehnal.

28. dubna 2019, 19:56