Hledejte

Vatican News

Poselství papeže Františka do Koreje

Papež František zaslal krátké videoposelství obyvatelům obou Korejí u příležitosti prvního výročí deklarace z Pchanmundžom (Panmunjom). 27. dubna 2018 v Domě míru (Peace House) na jihokorejské straně bezpečnostní zóny v této hraniční vesnici podepsali prezident Jižní Koreje Mum Če-in a nejvyšší vůdce Severní Koreje Kim Čong-un deklaraci, ve které se zavazují ke spolupráci na ukončení konfliktu mezi oběma Koreami a k zahájení nové éry národního smíření. Dokument hovoří rovněž o jaderném odzbrojení na Korejském poloostrově. Videoposelství papeže Františka přinášíme v plném znění:

“Drazí přátelé, s radostí přicházím se svým srdečným pozdravem u příležitosti tohoto prvního výročí Pchanmundžomské deklarace za mír, prosperitu a sjednocení Korejského poloostrova. Kéž tato slavnost přinese všem naději, že budoucnost založená na jednotě, dialogu a bratrské solidaritě je skutečně možná. Skrze trpělivé a vytrvalé usilí, hledání harmonie a svornosti lze překonat rozdělení a rozpory.

Modlím se, aby toto výročí Pchanmundžomské deklarace přineslo pro všechny Korejce novou éru míru. A vám všem vyprošuji hojnost Božích požehnání.”

Pchanmundžom leží od roku 1953 v korejském demilitarizovaném pásmu a je jediným místem, kde proti sobě stojí na dohled vojska obou států. Tato tzv. Společná bezpečnostní oblast (Joint Security Area, často označovaná zkratkou JSA) je od doby uzavření příměří využívána k diplomatickým jednáním mezi oběma Koreami. V roce 2018 velení armád obou států nařídilo odminování oblasti a ztažení ozbrojených vojenských jednotek. Jejich odchod byl ukončen 25. října loňského roku. Od té doby střeží vesnici, která se stala vyhledávaným turistickým cílem, jen 35 údajně neozbrojených strážců.

(job)

27. dubna 2019, 11:30