Hledejte

Vatican News
2019.04.14 Celebrazione Messa Domenica delle Palme 2019.04.14 Celebrazione Messa Domenica delle Palme  (Vatican Media )

Papež: Když Bůh vychází do boje, je třeba nechat jednat Jeho

Římský biskup dnes dopoledne na Svatopetrském náměstí sloužil za účasti asi 50 tisíc lidí liturgii Květné neděle.

Začala Památkou Kristova vjezdu do Jeruzaléma, jež se koná uprostřed  náměstí před obeliskem, němým svědkem mučednictví prvního římského biskupa, a tvoří rámec Světového dne mládeže, jehož letošním mottem jsou slova Ježíšovy Matky: »Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova« (Lk 1, 34). Od obelisku se celebrující duchovenstvo spolu mládeží římské diecéze vydalo v průvodu s palmovými a olivovými ratolestmi k oltáři před bazilikou, kde liturgie pokračovala slavením eucharistie. Pašije, tedy čtení dlouhé evangelní pasáže, která popisuje Ježíšovo Umučení, patří mezi nejpůsobivější moment celé bohoslužby, neboť při zmínce o Ježíšově smrti celé shromáždění věřících pokleká. Kristův náměstek pronesl homilii, v jejímž závěru řekl:

Nadšený jásot a zavilá zášť. Ježíšovo mlčení během jeho Umučení je působivé, přemáhá i pokušení odpovědět a být „mediální“. Ve chvílích temnoty a velkého soužení je třeba mlčet, mít odvahu mlčet, ale jen když je to mlčení mírné, nikoli zahořklé. Mírné mlčení nás ukazuje ještě slabšími a pokořenějšími, takže si démon dodá odvahy a vyjde ven. Je třeba mu čelit mlčením, »zachovat pozici«, avšak s tímtéž postojem jako Ježíš. On ví, že válka probíhá mezi Bohem a vládcem tohoto světa, a že nejde o to, abychom tasili meč, nýbrž zůstali v klidu, upevněni ve víře. Je to Boží hodina. A ve chvíli, kdy Bůh vychází do boje, je třeba nechat jednat Jeho. Naše bezpečné místo bude pod pláštěm Svaté Matky Boží. A během čekání na Pána, který přijde a utiší bouři (srov. Mk 4,37-41), podejme mlčenlivým svědectvím v modlitbě sobě i druhým »důvody naší naděje« (1 Petr 3,15). To nám bude pomáhat žít v posvátném napětí mezi památkou příslibů, realitou zášti přítomnou v kříži a nadějí zmrtvýchvstání.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy HOMILIE je ZDE

Liturgie Květné neděle se konala za drobného deště a trvala dvě a půl hodiny.  Po svatém přijímání římský biskup vyzval věřící ke společné recitaci mariánské modlitby Anděl Páně. Předtím je krátce oslovil, a vyzval především mladé lidi, aby si přečetli poslední, nedávno vydaný dokument papežského magisteria, a modlili se růženec.

Drazí bratři a sestry,

Zdravím vás všechny, kteří jste se účastnili této bohoslužby, i ty, kdo s námi jsou spojeni nejrůznějšími sdělovacími prostředky. Můj pozdrav platí také všem mladým, kteří dnes ve všech diecézích světa spolu se svými biskupy slaví Světový den mládeže. Drazí mladí, vybízím vás, abyste si osvolili a uvedli do svého každodenního života ukazatele nedávné apoštolské exhortace Christus vivit, jež je plodem synody, na níž se podíleli také mnozí vaši vrstevníci. V tomto textu může každý z vás nalézt užitečné podněty pro svůj život a růst ve své víře a ve službě bratřím.

V rámci této neděle chci nabídnout vám všem, přítomným na Svatopetrském náměstí, zvláštní růženec. Je tvořen dřevěnými zrnky olivovníku a byl vyroben ve Svaté zemi výslovně pro letošní  lednové Světové setkání mládeže v Panamě v lednu tohoto roku a pro dnešní den. Vybízím znovu mládež a všechny, aby se modlili růženec za mír a zvláště za mír ve Svaté zemi a na Blízkém východě. A nyní se obraťme k Panně Marii, aby nám vyprosila pomoc k dobrému prožití Svatého týdne.

Po společné modlitbě Anděl Páně Petrův nástupce všem požehnal. Potom odložil liturgická roucha  nastoupil do bílého džípu a vydal se na Náměstí sv. Petra a přilehlé Náměstí Pia XII. pozdravit účastníky dnešní bohoslužby.

14. dubna 2019, 16:08