Hledejte

Vatican News
2019.04.04 Delegazione Giornalisti Cattolici ed Evangelici Germania 2019.04.04 Delegazione Giornalisti Cattolici ed Evangelici Germania  (Vatican Media )

Fakta namísto fake news, objektivitu namísto planých řečí a přesnost namísto přibližných titulků

„Publikujte zprávy, které má smysl šířit, tedy takové, které dávají naději,“ řekl papež na setkání s německými představiteli biskupské konference, evangelické církve a veřejnoprávních médií v čele s kardinálem Reinhardem Marxem a zemským biskupem Heinrichem Bedford-Stromem.

„Živý dialog mezi církvemi a veřejnoprávními médii rodí porozumění a otevírá horizonty. Společné setkání vytváří prostor k volné a otevřené výměně informací, názorů a analýz, což je ku prospěchu mužům a ženám vaší země,“ řekl na úvod Petrův nástupce.

Usilujte o fakta namísto fake news, objektivitu namísto planých řečí a přesnost namísto přibližných titulků. Již delší dobu jsme ve světě svědky zneklidňujícího vývoje: popírání práva na život, šíření eutanázie, negování sociální rovnosti, nedostatečného začleňování, pošlapávání lidské důstojnosti i svobody svědomí.

V tomto kontextu – pokračoval papež – se veřejné sdělovací prostředky mají zodpovědně stavět za drahocenný dar svobody. Církve vás v této službě podporují, neboť mají poslání od Krista, který přišel mezi lidi, »aby měli život a měli jej v hojnosti« (Jan 10,10).

Děkuji vám všem za vaši práci. Jako žurnalisté stavíte do středu pozornosti lidi s úmyslem přispět k tomu, aby jejich život byl a nadále zůstal hoden života. Doufám, že ve vaší práci nikdy nechybějí dobré věci a množství dobrých zpráv, které má smysl šířit, protože dávají naději. Kéž vás Pán ve vašem konání chrání svým požehnáním a svojí blízkostí.

Končil papež svoji krátkou promluvu k německým žurnalistům katolické a evangelické příslušnosti, které neopomněl také požádat, aby se za něho modlili.

 

(mig)

4. dubna 2019, 17:28