Vatican News
Audience pro italské sdružení Audience pro italské sdružení 

Papež: Buďte hrdí na svou katolicitu

„Buďte hrdí na svou katolicitu. Katolík se neuzavírá do své ohrádky, nýbrž se otevírá světu“, pobízel dnes papež František tisícovku členů a manažerů Mládežnického turistického centra (Centro Turistico Giovanile), které přijal na audienci v aule Pavla VI.

Toto sdružení vzniklo před 70 lety v rámci Italské katolické akce a zaměřuje se na organizaci rekreačních a kulturních aktivit, které zohledňují integrální vizi člověka.

„Vaše asociace podporuje turismus, který se neřídí konzumistickými měřítky a netouží po pouhém hromadění zážitků, nýbrž povzbuzuje k setkávání mezi lidmi a daným územím, čímž umožňuje růst v poznání a vzájemném úctě. Pokud navštěvuji nějaké město, není důležité poznat jenom jeho památky, nýbrž uvědomit si, jaké má dějiny, jací jsou jeho obyvatelé a jaké problémy se snaží řešit. Jestliže vystupuji na nějakou horu, musím ji – kromě omezení kladených přírodou – respektovat, obdivovat její krásu a chránit její prostředí, čímž vytvářím vazby k přírodním prvkům založené na poznání, uznání a docenění.“

Tento způsob pozorného a konstruktivního cestování nazýváte „pomalou turistikou“ a za jeho maskota jste zvolili želvu, pokračoval římský biskup. Klid, kterému nás pomalost učí, nevyplývá z lenosti, nýbrž z pozorosti vůči místům a lidem, oddanosti a věrnosti zemi. Jde o bdělou pomalost, uzavřel František a poukázal na nadšení, typické pro mladé lidi.

„Mnozí mladí, kteří touží po utváření budoucnosti, naopak zažívají deziluzi a demotivaci. Vzhledem k okolnímu pesimismu nedokážou vzlétnout vysoko a spokojí se s přežíváním a živořením. Něco takového je ošklivé, protože když mladý člověk nežije, ale živoří, jako by už šel do penze. Díky své spiritualitě můžete provázet na cestě mnohé své vrstevníky a pomoci jim, aby opětovně odkryli entuziasmus, pohřbený pod troskami rozčarování a prachem ze špatných příkladů.“

Sdílení kvalitně prožívaného volného času se může stát klíčem, který otevře srdce mnoha mladých lidí a podnítí vznik přátelských vazeb, schopných přenášet ryzí hodnoty i samu víru, připomínal papež. V závěru členy sdružení vyzval, aby uchovávali duchovní odkaz svého zakladatele, italského kněze Carla Carretta. Prožívejte vše v modlitbě, a tudíž úžasu a díkůvzdání, loučil se Svatý otec.

(jag)

22. března 2019, 13:34