Hledejte

Vatican News
2019.02.10 Angelus 2019.02.10 Angelus  (Vatican Media)

Papež prosil sv. Josefinu Bakhitu o přímluvu za oběti obchodu s lidmi

Na Svatopetrské náměstí před polednem přišlo asi 10 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Papež František komentoval evangelium z páté neděle liturgického mezidobí (srov. Lk 5,1-11) o zázračném rybolovu a v závěru svojí promluvy řekl:

Největší zázrak, který Ježíš pro Šimona a ostatní zklamané a znavené rybáře učinil, není ani tak síť plná ryb, jako spíše to, že jim pomohl, aby se nestali obětí zklamání a malomyslnosti tváří v tvář porážkám. Otevřel je, aby se stali hlasateli a svědky Jeho slova a Božího království. Odpověď učedníků byla pohotová a naprostá: »Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za  ním« (v.11).

Svatá Panno, která jsi vzorem pohotového přilnutí k Boží vůli, pomoz nám, ať vnímáme podmanivost Pánova povolání a jsme ochotni spolupracovat s Ním, abychom všude šířili Jeho slovo spásy.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě papež zmínil páteční liturgickou památku svaté Josefíny Bakhity (8. února). Na tento den totiž připadá jím ustanovený Světový den boje proti obchodování s lidmi, který se konal již popáté, letos pod mottem: »Společně proti obchodování s lidmi«. Papež František nechal poutníky shromážděné na Svatopetrském náměstí toto motto dvakrát zopakovat a potom dodal:

Nezapomínat [motto] vyzývá ke spojení sil, aby tato metla byla přemožena. Děkuji všem, kdo zápasí na této frontě, zejména četným řeholnicím. Vybízím zvláště vlády k rozhodnému odporu proti příčínám této metly a k ochraně jejích obětí. Všichni však můžeme a máme spolupracovat při denuncování případů sdírání a zotročování mužů, žen a dětí. Modlitba je silou, která toto naše společné úsilí podporuje. Proto nyní společně recitujme modlitbu ke svaté Josefině Bakhitě. Její text byl rozdáván na náměstí. Modleme se:

 

Svatá Josefino Bakhito, jako holčička jsi byla prodána do otroctví a musela jsi snášet těžkosti a nevýslovné bolesti.

Když jsi byla vysvobozena z fyzického otroctví, nalezla jsi pravé vykoupení v setkání s Kristem a Jeho církví.

Svatá Josefino Bakhito, pomoz všem, kdo se ocitli v otroctví.

Jejich jménem se přimlouvej u milosrdného Boha, aby byly zlomeny okovy jejich věznění.

Kéž Bůh osvobodí všechny ohrožené, raněné a sdírané otroctvím a obchodováním s lidmi. Ať přinese úlevu těm, kdo toto otroctví přežijí, a naučí je spatřovat v Ježíši vzor víry a naděje, aby byly zahojeny jejich rány.

Úpěnlivě tě prosíme: modli se a přimlouvej se za nás všechny, abychom neupadli do lhostejnosti, otevřeli oči, viděli bídu a rány tolika bratří a sester, zbavených svojí důstojnosti a svojí svobody, a slyšeli jejich volání o pomoc.

Svatá Josefino Bakhito, oroduj za nás.“

 

Petrův nástupce pak všem udělil apoštolské požehnání.

 

(mig)

10. února 2019, 19:39