Hledejte

Vatican News
Záběr z audience Záběr z audience  (Vatican Media)

Papež: Mučedníci různých církví sdílejí tutéž slávu

„Hle, jak je dobré a milé, když bratři bydlí pospolu“ (Žl 133,1), těmito žalmistovými slovy přivítal dnes římský biskup členy smíšené mezinárodní komise pro teologický dialog mezi katolickou církví a východními pravoslavnými církvemi, kteří se v těchto dnech sešli na šestnáctém pracovním jednání.

Zmíněná komise vznikla v lednu roku 2003 z podnětu Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů a představitelů koptské, syrské, arménské apoštolské, etiopské, eritrejské a syromalankarské pravoslavné církve. Vloni se sešla v arménském Ečmiadzinu.

„Váš dialog příhodně dokládá, že na Východě a na Západě se „odlišné teologické formulace často spíše doplňují, než aby si odporovaly“ (Unitatis redintegratio,17). Žádám a povzbuzuji vás k tomu, aby nám vaše nynější reflexe o svátostech napomohla k pokračování v cestě k plnému společenství, skrze společné slavení svaté eucharistie“.

Katolicko-pravoslavná komise se během římské schůzky zabývala svátostí manželství, což, jak papež podotkl, prospěje celé rodině Božích dětí, Kristově snoubence, kterou chceme Pánovi představit „bez poskvrny a vrásky“ (Ef 5,27), bez ran a rozdělení, avšak v kráse plného společenství. František pak opětovně připomenul současné těžké zkoušky blízkovýchodních církví:

„Rád bych všechny blízkovýchodní věřící ujistil o své blízkosti. Trvale myslím na tyto země, které jsou v Božím plánu spásy jedinečné, a modlím se za ně, aby po dlouhé válečné noci zahlédly pokojné svítání. Kéž válka, která je dcerou moci a bídy, uvolní místo pokoji, synu práva a spravedlnosti, aby také naši křesťanští bratři byli uznáni za plnohodnotné a plnoprávné občany.“

Vyzýval římský biskup a poukázal na svědectví mnoha mučedníků oněch krajů, které se stává zárodkem jednoty. Tito členové různých církví, které spojilo společné utrpení za Ježíšovo jméno, nyní sdílejí tutéž slávu, zakončil papež František dnešní audienci pro členy smíšené mezinárodní komise pro teologický dialog mezi katolickou církví a východními pravoslavnými církvemi.

(jag)

1. února 2019, 13:32