Hledejte

Vatican News
2019.02.03 Angelus 2019.02.03 Angelus  (Vatican Media)

Ježíše odmítnutí neodrazuje, ani nezbavuje plodnosti Jeho prorockou činnost

Na Svatopetrském náměstí se před polednem sešlo asi 10 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Svatý otec komentoval evangelium z dnešní 4. neděle liturgického mezidobí a svoji promluvu zakončil:

Toto evangelium nám ukazuje, že Ježíšova veřejná služba začíná odmítnutím a hrozbou zabití paradoxně právě od jeho krajanů. Ježíš dobře ví, že při realizaci poslání, které mu svěřil Otec, bude muset čelit námahám, pronásledování a porážce. Je to cena, kterou je autentické proroctví povoláno platit včera i dnes. Tvrdé odmítnutí však Ježíše neodrazuje, ani nepřipravuje Jeho prorockou činnost o plodnost. Ubírá se dál svojí cestou s důvěrou v Otcovu lásku.

Také dnes potřebuje svět vidět v Pánových učednících proroky, tedy odvážné a vytrvalé lidi, kteří naplňují křesťanské poslání. Lidi následující „pobídku“ Ducha svatého, který je posílá hlásat naději a spásu chudým a vyloučeným; lidi sledující logiku víry a nikoli „zázrakismu“; lidi oddané službě druhým bez privilegií a exkluzivnosti. Stručně řečeno, lidi, kteří přijímají Otcovu vůli a snaží se ji věrně dosvědčovat druhým. Prosme Nejsvětější Pannu, abychom rostli a putovali s tímtéž apoštolským nadšením pro Boží království, jež oduševňovalo Ježíšovo poslání.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Angelus je ZDE

Po požehnání obrátil papež pozornost k mezinárodnímu dění a řekl:

S velkým znepokojením sleduji humanitární krizi v Jemenu. Obyvatelstvo je vyčerpáno dlouhým konflitkem, mnoho dětí trpí hladem a není dostupná potrava. Bratři a sestry, volání těchto dětí a jejich rodičů stoupá k Bohu. Vyzývám zainteresované strany a mezinárodní společenství, aby se naléhavě zasadily o dodržování dosažených dohod, zajistily distribuci potravin a přičinily se o dobro obyvatelstva. Všechny vybízím k modlitbě za naše bratry v Jemenu: » Zdrávas Maria...... Amen.«  Modleme se důrazně, protože jsou to děti, které hladovějí, žízní, nemají léky a jsou v nebezpečí smrti. Odnesme si tuto myšlenku s sebou domů.

Potom zmínil papež, že na dnešek připadá v Itálii Den pro život, vyhlášený Italskou biskupskou konferencí pod mottem: „Je život, je budoucnost“, a povzbudil početná církevní společenství, která v Itálii podporují a chrání život.

Nadcházejícího 5. února budou na Dálném Východě a v různých částech světa slavit miliony mužů a žen lunární Nový rok. Rád bych všechny srdečně pozdravil a popřál jim, aby ve svých rodinách pěstovali ctnosti, jež pomáhají žít v pokoji se sebou, s druhými a se stvořením. Vybízím k modlitbě za dar pokoje, o jehož přijetí a rozvíjení má každý usilovat.“

Potom papež pozdravil děti z Katolické akce římské diecéze u příležitosti 150. výročí jejího založení a zcela nakonec dodal:

Za necelou hodinu se vydám na krátkou, ale významnou cestu do Spojených arabských emirátů. Provázejte mne, prosím, modlitbou.“

 

(mig)

3. února 2019, 18:50