Hledejte

Vatican News
Pope Francis' Angelus Pope Francis' Angelus  (ANSA)

Idolatrie vysvětluje současné postoje lépe než sociologické analýzy

Na Svatopetrské náměstí se před polednem sešlo asi 10 tisíc lidí, aby si vyslechlo pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Papež komentoval evangelium 6. neděle liturgického mezidobí (srov. Lk 6,17.20-26) o blahoslavenstvích podle Lukáše a mimo jiné řekl:

Dnešní evangelium nás vybízí, abychom hloubali o tom, co znamená mít víru, která spočívá v naprosté důvěře v Pána. Jde o zboření světských idolů a otevření srdce živému a pravému  Bohu. Pouze On může dát našemu životu onu vytouženou a přece obtížně dosažitelnou plnost. Bratři a sestry, také v naší době existují mnozí, kteří se představují jako dárci štěstí, přicházejí a slibují mít úspěch v krátké době, velké zisky na dosah ruky, čarovná řešení všech problémů atd. A tady lze snadno a bez povšimnutí sklouznout do hříchu proti prvnímu přikázání, totiž do idolatrie, která nahrazuje Boha idolem. Zdálo by se, že idolatrie a idoly jsou z jiných dob, ale ve skutečnosti jsou ve všech dobách! I v té dnešní, a vysvětlují některé soudobé postoje lépe než mnohé sociologické analýzy.

Proto nám Ježíš otevírá oči na skutečnost. Jsme povoláni být šťastní, blahoslavení, čímž se stáváme už nyní v té míře, do jaké se stavíme na stranu Boha, Jeho království, na stranu toho, co není prchavé, nýbrž trvá pro život věčný. Jsme šťastní, pokud se před Bohem považujeme za potřebné - toto je velice důležité: Pane, potřebuji tě! Pokud se cítíme potřebnými před Bohem a pokud jsme jako On a s Ním nablízku chudým, plačícím a hladovým. Před Bohem jsme i my takovými, totiž chudými, plačícími a hladovými. Radovat se umíme pokaždé, když ze světských statků, které máme, nečiníme idoly, jimž prodáme svoji duši, nýbrž umíme-li se o ně dělit se svými bratry. Dnešní liturgie nás znovu vybízí k tomuto zpytování a ke zjednání pravdy ve svém srdci.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě papež František obrátil pozornost k nadcházejícímu vatikánskému setkání předsedů biskupských konferencí.

Výzva papeže k modlitbě za setkání biskupů

Od čtvrtka do příští neděle se ve Vatikánu bude konat setkání předsedů všech biskupských konferencí na téma ochrany nezletilých a církve (slova, pronesená papežem, se liší od publikovaného textu, který zní „ochrany nezletilých v církvi“). Vybízím k modlitbě za tuto schůzku, kterou jsem svolal jako výraz silného znamení pastorační odpovědnosti před naléhavou výzvou naší doby.

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

 

(mig)

17. února 2019, 19:55