Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

Petrův nástupce v lednu vybízí k modlitbě za mládež

Vzhledem k blížícímu se světovému setkání mladých katolíků v Panamě se lednový evangelizační úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem pochopitelně zaměřuje na mladé lidi.

Papež František jej doprovodil krátkým videoposelstvím:

„Vy, mladí lidé, nalézáte v Panně Marii důvod k radosti a zdroj inspirace. Využijte Světových dní mládeže v Panamě, abyste s Marií kontemplovali Krista. Každý ve svém jazyce se modleme růženec za mír. A proste Marii, abyste měli sílu snít a pracovat pro mír. Modleme se za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost z evangelia“.

Vybízí Svatý otec ve videoposelství k lednovému úmyslu celosvětové sítě modliteb s papežem. Jak se vůbec volí úmysly, za které se věřící spolu s římským biskupem každý měsíc modlí? Vyplývají z dlouhého rozlišování, vysvětluje pro naše mikrofony o. Fredéric Fornos, SI, mezinárodní ředitel papežského díla, kterým byla Celosvětová síť modlitby s papežem (někdejší Apoštolát modlitby) ustavena v březnu minulého roku.

„Ve skutečnosti se jedná o dlouhodobý proces, protože od celé celosvětové sítě dostáváme návrhy, které se týkají problémů lidstva a církevního poslání. Další návrhy zasílají různé vatikánské úřady. Mezinárodní skupina se pak snaží rozlišit, jaké z těchto návrhů jsou nejdůležitější, aby se kvůli nim podněcovala modlitba celé církve. Koncept na další rok pak předkládáme Svatému otci, který si vyhrazuje určitý čas na modlitbu a poté nám při osobním setkání sdělí, co si o tom myslí a jak vyjádřit jeho úmysly. Na začátku února deník Svatého stolce, L´Osservatore Romano, oficiálně zveřejní úmysly na rok 2020, které se pak předkládají do různých jazyků a prostřednictvím papežova videoposelství se měsíc po měsíci zveřejňují.“

Papež František často mluví o tom, že modlitba jednoduše znamená postavit se před Boha. Co byste řekl lidem, kteří namítají, že na něco takového nemají čas?

„Myslím, že si stále najdeme čas na mnoho jiných věcí – přečíst si noviny nebo knihu, podívat se na film. Čas se vždycky najde, je to spíš otázka rozhodnutí. Není nutné si myslet, že by modlitba vyžadovala spoustu času. Důležité je věnovat jí denně určitý okamžik. Jako kapka, která pravidelně dopadá na kámen, nakonec tento kámen mění, také pravidelná každodenní modlitba – i pětiminutová nebo desetiminutová – pomáhá měnit naše kamenné srdce v srdce z masa. Proto jsme zejména pro mladé lidi zavedli modlitební platformu „Click to pray“, která denně nabízí tři chvíle modlitby minutového trvání. Je to ovšem šedesát vteřin ticha, kdy nasloucháme Slovu a jsme blízko Pánovu srdci, což již samo o sobě může zahájit naši proměnu.“

Uvedl jezuita Fredéric Fornos, který koordinuje Celosvětovou síť modlitby s papežem.

(jag)

8. ledna 2019, 16:02