Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto  (Vatican Media)

Papež: Ukazatelem křesťanova zdraví je radost z nezištného daru

Gesta nezištného obdarování, jaká prokázal kupříkladu milosrdný Samaritán, jsou nejdůvěryhodnější cestou hásání evangelia, píše papež František v poselství k letošnímu Světovému dni nemocných.

Již 27. ročník tohoto dne, který roku 1992 vyhlásil sv. Jan Pavel II. na památku Panny Marie Lurdské, se bude tentokrát slavit v indické Kalkatě. Petrův nástupce v této souvislosti jmenuje sv. Matku Terezu, která nám pomáhá pochopit, že jediným měřítkem naší činnosti se má stát nezištná láska, adresovaná všem lidem bez rozdílu jazyka, kultury, etnické a náboženské příslušnosti.

„Máš něco, co bys nedostal?“, táže se papež František slovy sv. Pavla (1 Kor 4,7), aby upozornil, že život je Boží dar. Právě z toho důvodu jej nelze považovat za pouhý majetek či soukromé vlastnictví, a to zejména vzhledem k výdobytkům lékařství a biotechnologie, které by člověka mohly přivést k pokušení manipulovatelnosti „stromu života“ (Gn 3,24), varuje Svatý otec. Dar, který v prvé řadě obnáší vzájemné uznání, zároveň klade výzvy současnému individualismu a sociální roztříštěnosti. Odráží v sobě Boží lásku, a je tudíž nepostradatelným prvkem sociálních vazeb.

Žádný člověk se v jakékoli životní fázi nedokáže vyvázat ze závilosti na druhých, nikdy nepřekročí mez své vlastní bezmoci, připomíná dále římský biskup. Také touto okolností se vyznačuje naše „stvořenost“ a jedině pokud tuto pravdu poctivě přijmeme, dospějeme k pokoře a odvážnému uskutečňování solidarity, která je nepostradatelnou ctností našeho bytí. V sociálně-zdravotnické oblasti se nezištnost projevuje zejména v dobrovolnické službě, která přispívá k polidštění léčby, píše Svatý otec. Kultura nezištnosti a daru by hlavně v katolických zdravotnických zařízeních měla přispívat k překonání skartační kultury, zaměřené na zisk. Katolické nemocnice by si spíše než výdělku a podnikového řízení měly hledět péče o člověka, nabádá František.

V závěru poselství k letošnímu Světovému dni nemocných papež zdůrazňuje, že zdraví se utváří ve vztahu, závisí na účasti druhých lidí a vyžaduje důvěru, přátelství a soudržnost. Je to statek, jehož lze plně požívat, jestliže se sdílí. Radost z nezištného daru se tak stává ukazatelem křesťanova zdraví.

(jag)

8. ledna 2019, 14:00