Hledejte

Vatican News
Pope Francis' Angelus Pope Francis' Angelus  (ANSA)

Papež: Nemysleme, že politika je vyhrazena pouze vládě

Na Nový rok před polednem se v počtu asi 40 tisíc shromáždili věřící na Svatopetrském náměstí, kde k nim promluvil Svatý otec, jenž nejprve všem popřál šťastný nový rok.

Ve svojí sváteční promluvě před modlitbou Anděl Páně se zaměřil na jádro všech novoročních přání, kterým je Boží požehnání, a připomněl, proč se dnešní slavnost Matky Boží stala z iniciativy svatého papeže Pavla VI. Světovým dnem míru.

„»Když se naplnil čas« (Gal 4,4), Bůh se zjevil v tváři člověka, Ježíše, »narozeného ze ženy«. A tady se vracíme k obrazu dnešní slavnosti, odkud jsme vyšli: k ikoně svaté Matky Boží ukazující nám Syna, Ježíše Krista, Spasitele světa. On je tím Požehnáním pro každého a pro celou lidskou rodinu. On, Ježíš je zdrojem milosti, milosrdenství a pokoje.
Proto si svatý papež Pavel VI. přál, aby první leden byl Světovým dnem míru. Na dnešek připadá jeho 52. ročník a jeho téma zní: 
Dobrá politika je ve službě míru. Nemysleme, že politika je vyhrazena pouze vládě. Všichni jsme zodpovědní za život „obce“, obecné dobro; a také politika je dobrá do té míry, v níž se každý podílí na službě míru. Kéž nám v tomto každodenním úsilí pomáhá svatá Matka Boží.
Rád bych, abychom nyní společně pozdravili svatou Matku Boží tím, že ji třikrát oslovíme: Svatá Matko Boží, Svatá Matko Boží, Svatá Matko Boží.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Angelus je ZDE

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně Petrův nástupce všem požehnal právě onou výše citovanou formulí Áronského požehnání.
Potom papež jako obvykle znovu oslovil přítomné poutníky na Svatopetrském náměstí, popřál ještě jednou všem pokoj a prosperitu a vyzval, „abychom se všichni denně modlili za mír“.

 

(mig)

1. ledna 2019, 19:44