Hledejte

Vatican News
Nešpory v bazilice sv. Pavla za hradbami 25. 1. 2018 Nešpory v bazilice sv. Pavla za hradbami 25. 1. 2018  (Vatican Media)

Papež František zahájí týden modliteb za jednotu křesťanů

Nešporami v Bazilice sv. Pavla za hradbami (od 17.30) zahájí dnes papež František Týden modliteb za jednotu křesťanů. Jeho téma zní: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (srov. Dt 16,18-20).

Texty k letošnímu ekumenickému týdnu připravili indonéští křesťané. V zemi s více než 265 miliony obyvatel se 86% populace hlásí k islámu, zatímco ke křesťanským denominacím náleží zhruba 26 milionů, tedy 10% Indonésanů. Volba letošního motta vychází z vědomí dalekosáhlých důsledků korupce na různých úrovních života. „Korupce – čteme v podkladech rozšířených Papežskou radou pro jednotu křesťanů – se projevuje v různých formách. Zasahuje politiku a podnikatelskou sféru často s katastrofálními důsledky pro životní prostředí, podrývá spravedlnost a uplatňování zákona. Ti, kdo mají dbát na dodržování spravedlnosti a chránit slabé, často jednají obráceně a v důsledku toho se rozevírá propast mezi bohatými a chudými a bohaté země pohoršlivě nechávají žít široké vrstvy obyvatel v chudobě.“

Slova 5. knihy Mojžíšovy zavazují věřící k úsilí o spravedlnost, k potírání dnešních forem nespravedlnosti a pomoci jejím obětem.

(job)

18. ledna 2019, 10:17