Hledejte

Vatican News
50 let trvalého jáhenství 50 let trvalého jáhenství  (Foto Archivio Storico della Pia Società San Gaetano)

Papež František: Trvalé jáhenství, prorocká iniciativa

Papež František zaslal telegram k 50. výročí svěcení prvních sedmi trvalých jáhnů. Došlo k němu 22. ledna 1969 v rámci Společnosti sv. Kajetána (Pia Societàdi San Gaetano) v italské Vicenze.

Srdečné blahopřání Svatého otce tlumočí telegram podepsaný kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem a adresovaný do rukou biskupa Beniamina Pizziola. Papežský telegram mluví o díkuvzdání Bohu „za zralé lidské a duchovní plody, jež vytryskly z působení Ducha svatého skrze ustanovení trvalého jáhenství“ z prozíravé iniciativy koncilních otců a poprvé se rozvinuly právě ve Vicenze díky apoštolské práci ctihodného dona Ottorina Zanona.

Právě tento kněz založil v roce 1941 misijní řeholní kongregace papežského práva pojmenovanou po sv. Kajetánovi, která – jak dále připomíná papežský telegram – se angažuje „v lidské i duchovní pomoci sirotkům a potřebným dětem, aby vyrostly ve zralé osobnosti oddané službě Bohu a bratřím.“

Vedle nedělní nedělní eucharistie, k níž je datován papežský telegram, uspořádala kongregace také zvláštní sympózium věnované tématu jáhenství.

(job)

21. ledna 2019, 16:36