Hledejte

Vatican News
Pope Francis' Angelus prayer Pope Francis' Angelus prayer  (ANSA)

Otevřme se mírnému a diskrétnímu světlu z Betléma

Svatopetrské náměstí se před polednem téměř celé zaplnilo lidmi, mezi nimiž nemohl chybět ani slavnostní Tříkrálový průvod, který k Epifanii zejména v Itálii nerozlučně patří.

Svatý otec tak oslovil z okna ve třetím patře Apoštolského paláce přibližně 50 tisíc lidí:

Ztišme se ve svém srdci a nechme se osvítit Ježíšovým světlem, které vychází z Betléma. Nedovolme strachu, aby uzavřel naše srdce, ale mějme odvahu otevřít se tomuto světlu, které je mírné a diskrétní. Potom se jako mudrci »zaradujeme nevýslovnou radostí« (Lk 2,10), kterou si nebudeme moci nechat pro sebe. Kéž je nám na této cestě oporou Panna Maria, hvězda vedoucí nás k Ježíši a Matka, která ukazuje Ježíše mudrcům a všem, kdo se k ní přiblíží.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Angelus je ZDE

Po hlavní promluvě se papež vyslovil k jedné aktualitě mezinárodního dění:

Již několik dní je 49 lidí, zachráněných ve Středozemním moři, na palubě dvou lodí nevládních organizací ve snaze najít přístav, kde by se mohli vylodit. Obracím se s důraznou výzvou k evropským leadarům, aby těmto lidem prokázali konkrétní solidaritu.“

Zmíněnými nevládními organizacemi jsou Sea Watch a Sea Eye, jejichž lodě již přes dva týdny usilují o přistání v Evropské unii.
Svatý otec oslovil dále všechny křesťany, kteří se nedrží Gregoriánského kalendáře a slaví proto Vánoce dnes:

Východní církve, katolické i pravoslavné, kteří se drží Juliánského kalendáře, slaví dnes Narození Páně. Jim patří moje srdečně a bratrské blahopřání na znamení společenství mezi námi křesťany, kteří Ježíše vyznáváme jako Pána a Spasitele. Požehnané Vánoce všem!

Papež potom pozdravil také tříkrálový průvod, který dorazil na Svatopetrské náměstí a připomněl  podobné historicko-folkloristické průvody, které se za velké účasti rodin a sdružení konají v mnoha městěch v Polsku, a poděkoval všem za „podporu hodnot Epifanie“.

 

6. ledna 2019, 20:12