Hledejte

Vatican News
2018.12.13 Credenziali Ambasciatori 2018.12.13 Credenziali Ambasciatori  (Vatican Media)

Při řešení migrace sloučit mravní odpovědnost a obecné blaho

Karibské ostrovní státy Bahamy a Grenada, drobná země na západoafrickém pobřeží Gambie a přímo proti němu se nacházející soustroví Kapverdy, evropské ostrovy Malta a Island, asijský Katar a Turkmenistán a nám důvěrněji známé Estonsko a Švýcarsko. Se všemi jmenovanými zeměmi udržuje Svatý stolec diplomatické vztahy, které potvrdilo dnešní předání pověřovacích listin jejich nových velvyslanců do rukou papeže Františka.

Při audienci v Klementinském sále Apoštolského paláce Svatý otec oslovil osm mužů a dvě ženy, kteří při výkonu úřadu nebudou sídlit v Římě, a připomenul sté výročí od ukončení první světové války:

„Byla to tragédie nesmírných rozměrů, kterou můj předchůdce Benedikt XV. neváhal nazvat «zbytečným krveprolitím». Kéž by poučení ze dvou velkých válek dvacátého století nadále přesvědčovalo národy celého světa a jejich představitele o zbytečnosti ozbrojených střetů a o nezbytném řešení sporů pomocí trpělivého dialogu a vyjednávání. Vkládám naději, opírající se o modlitbu, ve vaši právě zahajovanou misi ve službě příslušným státům, aby přispívala k ušlechtilému cíli, jímž je «upevnění míru mezi lidmi ve spravedlnosti a lásce a zajištění prostředků k jeho dosažení» (Gaudium et spes,77)“.

Mezinárodní společenství nedávno oslavilo rovněž sedmdesát let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, pokračoval římský biskup, která ve své preambuli uznává za základ svobody, spravedlnosti a míru ve světě přirozenou důstojnost a rovná, nezcizitelná práva všech členů lidské rodiny. V dnešní době hlubokých sociálních a politických změn je nutné dostát tomuto závazku, zdůraznil Petrův nástupce.

„Je zcela nezbytné, aby úcta k lidské důstojnosti a lidským právům podněcovala a směrovala veškeré úsilí při nakládání se závažnými válečnými a konfliktními situacemi, s tísnivou chudobou, diskriminací a nerovností, které sužují náš svět a které v posledních letech přispěly k nynější krizi vyznačující se hromadnou migrací. Žádné účinné humanitární řešení tohoto naléhavého problému nesmí zanedbat naši mravní odpovědnost a zároveň povinný zřetel na obecné dobro, abychom dokázali přijímat, chránit, podporovat a integrovat ty, kteří klepou na naše dveře a hledají bezpečnou budoucnost pro sebe i své děti.“

Církev ze své strany v konstruktivním dialogu se všemi odpovědnými činiteli usiluje o hledání konkrétního východiska z tohoto a jiných bezodkladných humanitárních problémů, s cílem chránit lidské životy a důstojnost, ulevovat v utrpení a posilovat všestranný lidský rozvoj, ujistil papež František nové velvyslance akreditované u Svatého stolce.

 

(jag)

13. prosince 2018, 15:16