Hledejte

Vatican News
Záběr z audience Záběr z audience  (Vatican Media)

Papež: Umění se dotýká nejniternějších zákoutí lidského svědomí

Aulou Pavla VI. se opět rozezní vánoční hudba – v sobotu večer vystoupí hvězdy populární i klasické scény na benefičním představení, jehož záznam poté o vánoční noci přinese italská soukromá televize Mediaset.

Výtěžek vatikánského vánočního koncertu tentokrát podpoří dva konkrétní projekty: první provozují misie Dona Boska v Ugandě, kam se ze sousedních válčících zemí uchylují mnozí uprchlíci. V uprchlickém táboře Palabek, kde žije 40 tisíc lidí, se salesiáni věnují učňovské formaci mladých lidí. Rovněž druhý projekt v iráckém Irbílu se týká vzdělání a výchovy mladých lidí a jeho garantem je papežská nadace Scholas Occurrentes.

„Také vy, umělci, přispíváte svým talentem k oslavě Vánoc, která se v celém světě projevuje různými zvyky a tradicemi, stejně jako se Ježíšovo narození před dvěma tisíci lety odehrálo v přesně vymezeném kulturním kontextu“, oslovil papež František organizátory vánočního koncertu a vystupující umělce, které dnes přijal v Klementinském sále Apoštolského paláce.

„Vánoce jsou stále nové, protože nás vybízejí, abychom se znovu zrodili ve víře, otevřeli se naději, opětovně zažehli lásku. V tomto roce nás zejména vyzývají k reflexi nad situací mnoha mužů, žen a dětí naší doby – imigrantů, uprchlíků a azylantů, kteří se vydávají na pochod, aby unikli válkám, bídě zapříčiněné sociální nespravedlností a klimatickým změnám. Opouštějí všechno – domov, příbuzné i vlast, aby se vydali do neznáma, což znamená velice tíživou situaci!“

Také Ježíš pocházel „odjinud“, pokračoval papež František. Přebýval totiž v Bohu Otci, ve společenství moudrosti, světla a lásky s Duchem svatým, které nám svým příchodem na svět chtěl přinést. Přišel, aby se zabydlel mezi naší hříšnou omezeností a daroval nám lásku Nejsvětější Trojice. Jako člověk nám ukázal, kudy vede cesta lásky – skrze pokornou službu, až k vydání života.

„Když Herodův prudký hněv dolehl na betlémské území, Svatá nazaretská rodina prožila úzkost z pronásledování a pod Božím vedením se uchýlila do Egypta. Malý Ježíš nám tak připomíná, že polovinu dnešních uprchlíků tvoří děti, které nenesou vinu za lidskou nespravedlnost.“

Církev na tuto tragickou skutečnost reaguje množstvím podpůrných iniciativ, ovšem je nezbytná širší koordinace a utváření solidárních sítí, zdůraznil dále římský biskup, a to především výchovného a vzdělávacího typu:

„Vytvářet výchovné sítě v prvé řadě proto, abychom vzdělávali nejmenší migranty, kteří namísto toho, aby jako mnozí jejich vrstevníci seděli ve školních lavicích, tráví dny dlouhým pěším pochodem či na improvizovaných, nebezpečných dopravních prostředcích. Také tyto děti potřebují formaci, aby zítra mohly pracovat a jako občané se vědomě účastnit na tvorbě společného dobra. Zároveň se jedná o to, abychom všichni vychovávali sami sebe k přijímání migrantů a solidaritě, čímž zabráníme tomu, že se tito lidé na své pouti setkají s lhostejností, či, ještě hůře, s nesnášenlivostí.“

Právě z toho důvodu církev odjakživa upřednostňovala umění a její poslání se projevovalo rovněž v tvůrčí genialitě mnoha umělců, která se dotýká nejniternějších zákoutí lidského svědomí. Pokračujte proto ve své práci, abyste v každém srdci zažehli vánoční vřelost a něhu, povzbudil papež František umělce, kteří v sobotu večer vystoupí na vatikánském vánočním koncertu.

(jag)

14. prosince 2018, 13:58