Hledejte

Vatican News
Apel členským státům OSN Apel členským státům OSN  (Vatican Media)

Papež: K míru se dospívá pokorou, nikoli arogancí

Kreativně proměňovat probíhající ozbrojené konflikty díky soužití mladých lidí ze znepřátelených stran, kteří v někdejším nepříteli objevují člověka. Takový je, velice stručně řečeno, cíl italské organizace Vlaštovka (Rondine), která poblíž toskánského Arezza v městečku zvaném Citadela míru (Citadella della Pace) zve mladé lidi k mezinárodním formačním projektům.

Na počátku stálo nadšení skupiny mladých katolíků, kteří se inspirovali spiritualitou pacifistů Giorgia La Piry (florentského starosty) a otce Lorenza Milaniho (obhájce výhrady svědomí proti vojenské službě a vychovatele v nejchudších zemědělských oblastech Toskánska) a v polovině sedmdesátých let začali renovovat opuštěnou středověkou obec na břehu řeky Arna. Dnes její kamenné křivolaké uličky hostí především mezinárodní studentskou kolej, kde se na dvouletých pobytech střídají mladí lidé z konfliktních zemí celého světa, a dále všechny typy škol od základní po diplomatické a manažerské, nakladatelství a hudební festival. Mírový projekt, který slaví dvacetileté trvání, od samého počátku zaštiťují místní biskupové a samozřejmě by nemohl pokračovat bez štědré sponzorské podpory.

„Založili jste své dílo na dvou hlubokých kořenech vašeho kraje – svatém Františku z Assisi, stigmatizovaném v La Verně, a svatém Romualdovi, zakladateli (kláštera v) Camaldoli. Dobře jste si vybrali! Také já jsem při volbě jména František myslel na chudé a mír. Chudoba ve svých negativních důsledcích a válka jsou propojeny v začarovaném kruhu, který zabíjí lidi, vyvolává nevyslovitelné utrpení a rozsévá neutuchající nenávist. Rozhodli jste se, že se budete věnovat mladým lidem, a tím se zároveň zasazujete o vymýcení chudoby a utváření míru, který je dílem spravedlnosti a lásky. Vaše činnost povzbuzuje naději a vkládá důvěru do člověka, zejména do mladých lidí.“

Oslovil papež František členy italského sdružení a studenty, navštěvující různé formační programy, při dnešní audienci v Klementinském sále Apoštolského paláce. Zástupci asociace v minulých dnech přednesli italskému prezidentovi, vatikánskému státnímu sekretáři a diplomatickému sboru, akreditovanému u Svatého stolce, a nyní také římskému biskupovi výzvu, kterou chtějí 10. prosince zveřejnit ve Spojených národech v souvislosti s oslavami 70. výročí vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv. Požadují, aby členské státy OSN věnovaly část svého vojenského rozpočtu na stipendia, díky kterým by mohli studovat budoucí mírově orientovaní političní lídři.

„Poslouchat mladou Palestinku a mladého Izraelce, kteří společně žádají světové vlády, aby učinily krok, který by mohl zprůchodnit budoucnost tím, že část výdajů na zbrojení a obranu přenesou na vzdělání, je skutečně vzácný a světlý okamžik. My, dospělí, to však nemůžeme odbýt pouhým: „To je ale šikovná mládež“. Cítím povinnost vyslovit zde plnou podporu, sympatie a požehnání.“

Výzva italského sdružení se zakládá na konkrétní vizi politické odpovědnosti každého jednotlivce a rovněž přesvědčení, že respekt vůči základním lidským právům v člověku podněcuje povinnou úctu k právům druhých lidí. Utváří-li se občanské zřízení podle práv a povinností, uvědomují si pak lidé návazně také duchovní hodnoty a nabývají vědomí, že patří k takovému společenství (srov. Pacem in terris, 1963), vysvětloval papež František.  

„Potřebujeme lídry s novou mentalitou. Mírovými vůdci nejsou politici, kteří nejsou schopni dialogu a konfrontace. Lídr, který se nesnaží jít „nepříteli“ vstříc, sednout si s ním ke stolu, jako to děláte vy, nemůže svůj národ přivést k míru. Něco takového totiž vyžaduje pokoru, a nikoli aroganci.“

Je nezbytné definitivně vyhostit války z lidských dějin, a proto ať nikdy neochabne vaše touha po změně, ale také váš úžas a pokora, vybízel Petrův nástupce členy italské organizace Vlaštovka.

(jag)

 

3. prosince 2018, 13:11