Hledejte

Vatican News
Letohrádek Pia IV. ve Vatikánských zahradách Letohrádek Pia IV. ve Vatikánských zahradách 

Papež František: Současná kultura se vyhýbá tématu věčnosti

Bez přemítání nad věčností je vezdejší existence připravena o poslední smysl, schopnost obnovovat se a o naději na budoucnost, píše papež František v poselstvím k účastníkům 23. společného zasedání členů Papežských akademií, zastřešujících sedm vědeckých institucí. Zasedání probíhá s mottem: „Věčnost - jiná tvář života“.

Papež František poukazuje na to, že „věčnost“ je dnes často zapomínaným nebo opomíjeným tématem, protože se zdá být čímsi cizím pro každodenní život a současnou vnímavost. Současná kultura se totiž uzavírá transcendentním horizontům, utkvívá v přítomnosti a zapomíná nebo dokonce cenzuruje minulé a budoucí. Navíc tradiční jazyk užívaný k charakteristice věčnosti působí na dnešního člověka téměř nesrozumitelně.  

Papež František se proto odvolal na dva význačné učitele církve, sv. Řehoře Nysského a sv. Tomáše Akvinského, aby na příkladu jejich učení nastínil krásu věčného života. Sv. Řehoř ukazuje, že lidská touha po životě a štěstí je nerozlučně spojena s poznáním Boha, jež neustále narůstá, a přece nikdy nedochází úplného naplnění. Setkání s Bohem na věčnosti přerůstá vše, co člověk dosáhl, je nekonečným a vždy novým cílem, k němuž člověk směřuje.

Také Svatý Tomáš Akvinský mluví o tom, že při setkání s Bohem v nebi každý obdrží více než toužil a očekával. Jedině Bůh totiž může upokojit lidský hlad. Věčný život je podle jeho vize radostným bratrstvím všech svatých. V jejich společenství budeme kontemplovat Boží tvář a sytit se Jeho přítomností v neustále se obnovujícím mládí.

Svatý otec v poselství k Papežským akademiím vybízí k hledání nového jazyka v přemítání o věčnosti, opřeného o reflexi církevních otců a velkých teologů. A vyjadřuje přání, aby se tato reflexe vrátila jak na teologickou platformu tak do kateche ze a křesťanské formace. Na závěr papež František oznamuje jména dvou letošních laureátů Ceny papežských akademií. Oceněni byli tentokrát dva mladí teologové Stefano Abbate za doktorskou práci o moderním mesianismu (La secularización de la esperanza cristiana a través de la gnosis y el ebionismo. Estudio sobre el mesianismo moderno) a Francisco Javier Pueyo Velasco za knihu Pozemské naplnění Božího království v dějinách teologie (La plenitud terrena del Reino de Dios en la historia de la teología).

(job)

4. prosince 2018, 16:39