Hledejte

Vatican News
2018.12.12 Udienza Generale 2018.12.12 Udienza Generale  (Vatican Media)

Modlitba v určitém smyslu již obsahuje spásu

V zaplněné vatikánské aule Pavla VI. se dopoledne konala generální audience Svatého otce. Účastnili se jí také věřící z naší vlasti, mezi nimiž byl českobudějovický biskup Vlastimil Kročil.

Zahájena byla čtením z Lukášova evangelia (Lk 11,9-13), ve kterém Ježíš klade učedníkům na srdce: Proste a dostanete, hledejte a naleznete, tlučte a otevře se vám! Papež František pokračoval v novém cyklu katechezí o modlitbě Páně a mimo jiné řekl:

Modlitba Otčenáš má svoje kořeny v konkrétní lidské realitě. Prosíme v ní například o chléb, vezdejší chléb, což je prostá, leč podstatná prosba, jež říká, že víra není „dekorativní“ otázkou, která je odtržená od života a přichází ke slovu teprve, jsou-li uspokojeny všechny ostatní potřeby. Modlitba začíná již samotným životem. Modlitba, kterou nás učí Ježíš, nezačíná v lidském životě, až když je plný žaludek. Tkví spíše všude tam, kde je člověk, kterýkoli člověk, jenž hladoví, pláče, zápolí, trpí a ptá se „proč“. Naší první modlitbou je v jistém smyslu už vzlyk, který provází první nádech. Pláč novorozeněte je předzvěstí údělu celého našeho života, našeho ustavičného hladu, ustavičné žízně a našeho hledání blaženosti.
Modlitbou Ježíš nechce zhasnout člověčenství, nechce uspat lidství. Nechce, abychom potlačovali otázky a přání a učili se snášet všechno. Chce naopak, aby každé utrpení a každý neklid byl vztažen k nebi a stal se dialogem
.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Na závěr generální audience zmínil papež dnešní liturgickou připomínku Panny Marie Guadalupské:

Při dnešní liturgické slavnosti budeme prosit Pannu Marii Guadalupskou, aby nás doprovázela ke svátkům Narození Páně, roznítila naši touhu radostně přijmout světlo svého Syna Ježíše a dát mu v temnotě světa ještě více zazářit

- řekl papež s odkazem na podvečerní mši svatou ve Svatopetrské bazilice, kterou sloužil pro příslušníky latinskoamerické komunity žijící v Římě.
Po společné recitaci modlitby Otčenáš papež všem požehnal.

 

(mig)

12. prosince 2018, 19:17