Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

K rozvaze u soukromých zjevení radí papež v pořadu Ave Maria

Obezřetnost katolické církve v souvislosti se soukromými zjeveními, význam chvalozpěvu Magnificat a úcta muslimů k Panně Marii. Těchto témat se dotýká papež František v dalším dílu televizního pořadu Ave Maria, který každé úterý večer vysílá kanál Italské biskupské konference Tv2000. Rozhovor s papežem Františkem nad modlitbou Zdrávas Maria vede italský kněz a kaplan padovské věznice, o. Marco Pozza.

„Se soukromými zjeveními se někdy přehání, církev v tomto ohledu zachovává rozvahu“, odpovídá Petrův nástupce v televizním interview a upřesňuje: „Víra se opírá o evangelium, zjevení a jeho tradici“. Takzvaně „soukromá zjevení“ někdy bývají problematická, doplňuje papež, a to tehdy, když „vizionáři anebo tlumočníci těchto zjevení prohlašují: «S Marií se to má tak či onak...». Maria totiž prstem ukazuje na Ježíše, ale pokud se člověk zastaví u pohledu na Mariin prst a nehledí na Ježíše, nejedná podle Mariina srdce. Znamená to, že s tím zjevením něco není v pořádku...“, vysvětluje Svatý otec.

Televizní program, ve kterém kromě papeže Františka vystupují italská filosofka Luisa Murarová, izraelská spisovatelka Manuela Drivi a arabsko-izraelská učitelka Mary Bitarová, se věnuje Mariinu chvalozpěvu Magnificat. „Maria chválí Boha, zatímco my, křesťané, častokrát zapomínáme na modlitbu chval a klanění“, zdůrazňuje papež ve svém komentáři. „Maria chválila Boha a klaněla se mu, z tohoto postoje pronáší Magnificat. Je to modlitba, která Bohu vzdává chválu“.

V závěru římský biskup úsměvnou historkou přibližuje hlubokou úctu muslimů k Panně Marii: „Biskup z jedné africké země, kde křesťané s muslimy žijí ve vzájemném míru, mi vyprávěl o dlouhé frontě, která se během jubilejního roku tvořila před katedrálou. Lidé vcházeli dovnitř, někteří přistupovali ke zpovědi, jiní poklekali k modlitbě, ale naprostá většina pokračovala k mariánskému oltáři. Byli to muslimové a když se jich biskup zeptal, co tam v tak hojném počtu dělají, jednoduše mu odpověděli: „Jubileum je přeci také pro nás. Chodíme sem za Madonou, protože Maria je blízká muslimskému lidu.“

(jag)

11. prosince 2018, 12:07