Vatican News
VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS  (AFP or licensors)

Autentická láska je vždycky plodem Boží lásky

Na Svatopetrském náměstí se před polednem sešlo asi 10 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce.

Papež František komentoval evangelium ze čtvrté neděle adventní (Lk 1,39-45) o Mariině návštěvě u Alžběty a mimo jiné řekl:

Tato epizoda nám pomáhá pochopit mysterium setkání člověka s Bohem ve zcela zvláštním světle. Toto setkání neprobíhá ve znamení ohromujících divů, nýbrž spíše učí víře a lásce. Maria je totiž blahoslavená, protože uvěřila. Setkání s Bohem je plodem víry. Zachariáš, který pochyboval a nevěřil, se však stal hluchým a němým. A během dlouhého mlčení rostl ve víře. Bez víry nevyhnutelně nelze slyšet útěchyplný hlas Boha a chybí schopnost těšit bratry útěchou a nadějí. Vidíme to denně: lidé, kteří nemají víru žádnou anebo jenom nepatrnou, se ocitají v nesnázích, setkají-li se s někým, kdo trpí. Zmohou se jenom na zdvořilostní projevy, ale nedokáží oslovit srdce, protože nemají sílu. Nemají sílu, protože nemají víru, a když nemají víru, nedostává se jim slov, která by pronikla do srdce druhých. Víra se živí láskou. Evangelista vypráví, že Maria »se vydala na cestu a spěchala« (Lk 1,39) k Alžbětě. Spěchala, nikoli v úzkosti či znepokojení; spěchala, ale v pokoji. »Vydala se« v úkonu služebnosti. Mohla by zůstat doma a připravovat narození svého syna, avšak dělala si starost nejprve o druhé než o sebe. Tak prokázala skutkem, že je učednicí Pána, kterého nosí v lůně. Událost Ježíšova narození tak začala prostým úkonem lásky. Autentická láska je ostatně vždycky plodem Boží lásky.“

 

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy před Angelus je ZDE

Po hlavní promluvě papež obrátil pozornost k Indonézii, kde v důsledku výbuchu sopky Krakatoa a následné tsunami zahynuly stovky lidí:

Myslím v této chvíli na obyvatelstvo Indonézie zasažené ničivou přírodní pohromou, která způsobila vážné ztráty na lidských životech a mnoho nezvěstných, připravila o obydlí a způsobila obrovské materiální škody. Všechny vybízím, aby se spojili se mnou v modlitbě za oběti a za jejich drahé. Jsem duchovně nablízku všem evakuovaným a zkoušeným lidem a prosím Boha o úlevu v jejich utrpení. Kéž těmto našim bratřím a sestrám nechybí naše solidarita a podpora mezinárodního společenství. Pomodleme se společně Zdrávas Maria...“

 

Po společné recitaci mariánské modlitby papež oslovil věřící z Říma a poutníků z Itálie a dalších zemí, zdůraznil rodinnou povahu blížících se vánočních svátků a dodal:

Rád bych dnes oslovil zejména všechny ty, kdo jsou daleko od svých rodin a svojí vlasti. Drazí bratři a sestry, náš nebeský Otec na vás nezapomíná a neopouští vás. Jste-li křesťané, přeji vám, abyste nalezli v církvi pravou rodinu, kde prožijete vroucnost bratrské lásky. A všem, kdo jsou daleko od svých rodin, ať křesťanů či nekřesťanů, pravím: dveře křesťanského společenství jsou otevřeny. Ježíš se narodil pro všechny a všem dává Boží lásku.“

Petrův nástupce pak všem požehnal.

 

(mig)

23. prosince 2018, 19:49