Hledejte

Vatican News
Papa Francesco Papa Francesco  (ANSA)

Zpěv je jazyk vytvářející společenství srdcí

Papež dnes přijal na audienci členy italského sdružení nazvaného Nebeští žáci (Alunni del Cielo) u příležitosti 50. výročí jeho založení.

Sdružení, které se snaží muzikální chórovou produkcí dvou sborů Revival a Amen šířit poselství evangelia, vzniklo z Mariánské družiny v italském Cuneo z podnětu otce Giuseppe Arioneho SI v době osmašedesátnické revolty jako odpověď na tehdejší - nezřídka proticírkevně laděnou - mladickou nespokojenost. Nabídkou hudebního, lidského a duchovního zázemí se snaží oslovit zejména mládež, žijící na periferii církve, přibližuje pravdy víry a stimuluje nestrojené bratrské společenství.

Vaše poslání má kořeny v biblické tradici, zejména v Žalmech, které vybízejí k oslavě Boha citerou, harfou, flétnou a zpěvem (srov. Žl 33;150). Dobrý zpěv vyžaduje nasazení a dobrou vůli. Toto úsilí však přináší radost, neboť povznáší mysl, které propůjčuje vnímavost ke hlasu Ducha, zvláště provázíte-li svými zpěvy liturgii a umožňujete tak věřícím více se sblížit a hlouběji spojit s Bohem. Tak pomáháte vyjadřovat radost, důvěru, lítost, lásku... Zpěv je jazykem vytvářejícím společenství srdcí. Děkuji vám proto, že překonáváním hranic šíříte poselství pokoje a bratrství.“

„Ve sboru prožíváte radost a půvab polyfonie – řekl dále papež František. Buďte proto polyfoničtí také v každodenním životě mezi sebou i spolu s jinými. Pamatujte, že spíše než krásou svého zpěvu budete jako učedníci a svědkové Krista rozpoznáni podle toho, že si budete vzájemně prokazovat lásku tak jako ji On prokázal nám.

Vím, že se často zamýšlíte nad slovy otce Arioneho: »Choď hledat druhé a zastav se, abys našel sebe«. Vaše usměvavé tváře, svěžest vašich hlasů a váš sladěný zpěv ať disponují k modlitbě, vzbuzují opravdovou radost ze života a naději v budoucnost. Tímto přáním chci opět vyjádřit, že si církev cení vašeho apoštolátu, svěřuji vás přímluvě Panny Maria i svaté Cecilie a žehnám vám i vašim drahým. A pamatujte prosím v modlitbě na mě.“

Končil papež František svoji promluvu k italskému hudebnímu sdružení.

 

(mig)

10. listopadu 2018, 16:30