Vatican News
Papa: mettere al centro poveri, hanno molto da insegnarci  Papa: mettere al centro poveri, hanno molto da insegnarci   (ANSA)

Papež přijal Apoštolské hnutí nevidomých

Svatý otec dnes přijal členy Apoštolského hnutí nevidomých, které vzniklo před devadesáti lety. Založila jej v Itálii Maria Motta a v roce 1960 bylo schváleno papežem Janem XXIII. Dnes má 500 center na čtyřech kontinentech celého světa.

„Vaše prorocky smýšlející zakladatelka – řekl papež František čtyřem stovkách členů v Klementinském sále Apoštolského paláce – vytvořila společenství nevidomých, kteří se mohou setkávat, vzájemně podporovat, dosvědčovat a šířit víru navzdory, ba prostřednictvím svého  zrakového hendikepu. Tvoříte společenství, sdružující nevidomé spolu s vidoucími pěstováním křesťanského přátelství.“

Zdůrazňuji, že nejlepší odpověď, kterou lze nabídnout naší společnosti, tíhnoucí k marginalizování postižených, je „zbraň“ lásky, nikoli falešné, strojené a útrpné, nýbrž lásky pravé, konkrétní a ohleduplné.“

Je důvodem k radosti církevních společenství – pokračoval papež František – vědět, že jste jako praví učedníci-misionáři otevření pro potřeby těch nejchudších a nejvíce trpících. Neuzavíráte se do sebe a svých potřeb, ale odvážně prokazujete skutky milosrdenství těm nejposlednějším podle 25. kapitoly Matoušova evangelia (25, 35-36).

Charisma Apoštolského hnutí nevidomých má v podstatě  dvě charakteristiky. Za prvé je to sdílení nevidomých a vidoucích ve vzájemné solidaritě a v perspektivě plodné církevní a sociální inkluze. Za druhé volba chudých, která je různými formami a způsoby vlastní celé církvi. Tak přispíváte růstu církve chudých pro chudé, zakoušíte, že mohou mnohému naučit a že jejich ústřední postavení je přednostní cestou evangelizace. Vaše konkrétní nasazení pro pomoc a podporu chudých z vás činí protagonisty evangelizace, při níž církev sleduje ty poslední. Všichni  »jsme povoláni objevit v nich Krista, propůjčovat jim svůj hlas v jejich záležitostech, ale také být jejich přáteli, naslouchat jim, chápat je a  přijímat tajemnou moudrost, kterou nám Bůh chce sdělit jejich prostřednictvím«“ (Evangelii gaudium, 198).“

Řekl mimo jiné papež František na dnešním setkání se členy Apoštolského hnutí nevidomých.

 

(mig)

17. listopadu 2018, 19:22