Hledejte

Vatican News
2018.11.28 Udienza generale - Bambino- Aula Paolo VI 2018.11.28 Udienza generale - Bambino- Aula Paolo VI 

Papež: Hledat Krista v Desateru

Ve zcela zaplněné aule Pavla VI. se dnes dopoledne konala generální audience Petrova nástupce. Začala čtením z listu Galaťanům (Gal 5,16-17a.22-23), kde sv. Pavel mluví o životě podle Ducha a jeho plodech.

Papež František pak ve své katechezi vysvětloval smysl Desatera v životě křesťana a v jejím závěru řekl:

K tomu tedy slouží hledání Krista v Desateru: propůjčuje našemu srdci plodnost, aby bylo těhotné láskou a otevřené Božímu působení. Když člověk vyhoví touze žít podle Krista, otevírá dveře spáse, jíž nemůže nedosáhnout, protože Bůh Otec je štědrý a – jak praví Katechismus – „žízní, abychom my žíznili po něm“ (KKC, 2560).
Špatné touhy ničí člověka (srov. 
Mt 15,18-20), Duch vkládá do našeho srdce svaté tužby, které jsou zárodkem nového života (srov. 1 Jan 3,9). Nový život totiž není titánská snaha o dodržení normy, nýbrž samotný Boží Duch, který nás vede od počátku až ke svým plodům v blaženém souladu mezi naší radostí z toho, že jsme milováni, a Jeho radostí z toho, že miluje nás. Setkávají se dvě radosti: Boží radost z toho, že nás má rád, a naše radost z toho, že jsme milováni.
Toto je Desatero pro nás křesťany: rozjímání Krista, abychom se Mu otevřeli, dostali Jeho srdce, dostali Jeho touhy, dostali Jeho Svatého Ducha.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

 

(mig)

28. listopadu 2018, 17:25