Hledejte

Vatican News
2018.11.21 Udienza Generale 2018.11.21 Udienza Generale  (Vatican Media)

Papež: Desatero vychovává každého, aby uznal, že je žebrákem

Na Svatopetrském náměstí se dnes za účasti 15 tisíc lidí konala generální audience. Zahájilo ji čtení sedmnáctého verše dvacáté kapitoly Exodus, jímž se končí text Desatera.

Katechetická tradice dělí tento text na dvě části, tedy na deváté a desáté přikázání, jež zapovídají škodlivé tužby lidského srdce. Poslední katechezi cyklu věnovanému Desateru zakončil papež František takto:

Poslední slova Desatera vychovávají všechny k tomu, aby uznali, že jsou žebráky; pomáhají nám stanout před nepořádkem našeho srdce, abychom přestali žít sobecky, stali se chudými v duchu a opravdovými před Otcovou tváří, nechali se vykoupit Synem a poučit Duchem svatým. Učitelem, který nás vede, je Duch svatý. Nechme se vést. Jsme žebráci. Prosme o tuto milost.

»Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království« (Mt 5,3). Ano, blahoslavení ti, kdo se přestanou oklamávat a věřit, že se ze svojí slabosti mohou zachránit bez Božího milosrdenství, které jedině může uzdravit. Pouze Boží milosrdenství uzdravuje srdce. Blahoslavení ti, kdo si přiznají svoje zlé tužby a se srdcem pokořeným a litujícím nestanou před Bohem a před druhými lidmi jako spravedliví, nýbrž jako hříšníci. Hezké je to, co Petr pravil Pánu: »Pane, odejdi ode mne, jsem člověk hříšný!« (Lk 5,8). To je krásná modlitba: Pane, odejdi ode mne, jsem člověk hříšný. To jsou ti, co mají soucit a dovedou prokázat druhým milosrdenství, protože ho zakoušejí v sobě.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Na závěr generální audience papež František řekl:

„Dnes je liturgická památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, na kterou připadá Den pro Orantibus, věnovaný klauzurním řeholním komunitám, kterých je mnoho. Je to více než vhodná příležitost k poděkování Pánu za dar mnoha osob, které se v klášterech a poustevnách cele věnují Bohu v modlitbě, mlčení a skrytosti. Kéž těmto komunitám nechybějí sympatie, blízkost a také materiální podpora celé církve.“

Po společné modlitbě Otče náš papež František všem požehnal.

 

(mig)

21. listopadu 2018, 15:32