Hledejte

Vatican News
2018-01-21 Preghiera Ora Media con Religiose Vita Contemplativa 2018-01-21 Preghiera Ora Media con Religiose Vita Contemplativa  (Vatican Media)

Pánova překvapení mohou někdy dezorientovat, ale vyvádějí z uzavřenosti

Papež František zaslal list účastníkům plenárního zasedání Španělské konference mužských a ženských řeholí (CONFER) založené před 25 lety. Mottem zasedání byl citát z proroka Jeremiáše (29,11): »Chci vám dát naději do budoucnosti«.

„Pán – čteme v papežově dopise – nám dává naději ustavičnými poselstvími lásky a překvapeními, která nás někdy mohou dezorientovat, ale pomáhají nám vycházet z naší myšlenkové a duchovní uzavřenosti. Pánova laskavá přítomnost nás provází a vtahuje.“ Petrův nástupce poukázal na tři související rozměry řeholního života: naději, proroctví a cestu ke svatosti.

„Výzvy, před nimiž dnes stojí řeholní život, jsou četné. Realita, kterou prožíváme, vyžaduje smělá rozhodnutí a odpovědi. Doba se změnila a musejí se změnit naše odpovědi. Odhodlejte se k odvážným odpovědím jednak na situace, jež vyžadují nové organizační formy, a jednak na nezbytnost vycházet a hledat nové způsoby věrnosti evangeliu a Boží lásce. Ve chvíli, kdy je třeba přijímat rozhodnutí, musí mít prvenství život modlitby, osobní setkání s Ježíšem, komunitní rozlišování a dialog s biskupem. Musíme žít v pokorné smělosti, hledět do budoucna a naslouchat Duchu, který nám umožní být proroky naděje,“ povzbuzuje Petrův nástupce španělské řeholníky a řeholnice.

 

(mig)

13. listopadu 2018, 19:42