Vatican News
Pope Francis' Angelus Pope Francis' Angelus  (ANSA)

Nezůstane nám nic než to, co jsme uskutečnili z víry ve Slovo Božího Syna

Svatý otec jako každou neděli oslovil z okna ve třetím patře Apoštolského paláce věřící, kteří se dnes v počtu asi 20 tisíc shromáždili na Svatopetrském náměstí.

Petrův nástupce komentoval ve své promluvě evangelium z této 33. neděle liturgického mezidobí (Mk 13,24-32), kde Ježíš mluví o svém druhém příchodu, který bude posledním soudem.

Nikdo nemůže uniknout tomuto momentu, nikdo z nás! Vychytralost, kterou často vkládáme do svého jednání, abychom akreditovali obrázek, který chceme nabízet, už nebude k ničemu; rovněž tak moc peněz a ekonomických prostředků, jimiž si domýšlivě nárokujeme koupit všechno a všechny, už nepůjde použít. Nebudeme u sebe mít nic jiného než to, co jsme v tomto životě uskutečnili z víry v Jeho Slovo: všechno a nic z toho, co jsme prožili nebo opominuli učinit. S sebou si poneseme pouze to, co jsme darovali.
Prosme o přímluvu Pannu Marii, aby nás konstatace naší pozemské provizornosti a našich omezení nevrhala do úzkosti, nýbrž odkazovala k odpovědnosti vůči nám samým, vůči bližnímu a vůči celému světu
.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě papež František dodal:

U příležitosti Světového dne chudých připadajícího na tuto neděli jsem v bazilice sv. Petra sloužil mši za přítomnosti chudých, doprovázených členy různých sdruženími a farností. Za chvíli půjdu do auly Pavla VI. na oběd s mnoha lidmi, kteří žijí v nouzi. Podobná modlitební a společná setkání se konají v různých diecézích světa jsou výrazem blízkosti křesťanské komunity těm, kdo žijí ve stavu nouze. Tento den, do kterého se zapojuje stále více farností, sdružení a církevních hnutí, má být znamením naděje a podnětem k utváření nástrojů milosrdenství v sociálním tkanivu.“

Potom Svatý otec komentoval zahraniční dění:

S bolestí jsem přijal zprávu o krveprolití, ke kterému došlo před dvěma dny v uprchlickém táboře ve Středoafrické republice, kde byli zabiti také dva kněží. Tomuto mně tak drahému lidu, kde jsem otevřel první Svatou bránu Jubilejního roku Milosrdenství, vyjadřuji svoji plnou blízkost a lásku. Modleme se za mrtvé a raněné a za ukončení veškerého násilí v této milované zemi, která má tolik zapotřebí mír. Prosme společně Madonu... Zdrávas Maria...“

Po společné modlitbě Andělského pozdravení Petrův nástupce dodal:

Modleme se také za ty, kdo jsou postiženi požáry, jež se přehnaly Kalifornií, a nyní také za oběti mrazu na východním pobřeží Spojených států. Pán ať přijme do svého pokoje zesnulé, potěší příbuzné a podpoří ty, kdo se účastní záchranných prací.“

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

 

(mig)

18. listopadu 2018, 19:54