Hledejte

Vatican News
Fragment sochy Krista před biblickým textem v syrštině Fragment sochy Krista před biblickým textem v syrštině 

List papeže Františka syrským františkánům

V obyvatelích milované Sýrie trpí Ježíš. Mučedníci jsou nositeli Božího království a pravou slávou církve, píše papež František v listu adresovaném syrským františkánům, otcům Hannovi Jalloufovi a Louaiovi Bsharatovi. Svatý otec jim úvodu děkuje za list, v němž vylíčili své svědectví o situaci v Sýrii.

“Sdílím vaše utrpení a chtěl bych vám říci, že jsem nablízku vám i vašim křesťanským společenstvím, tolik zkoušeným bolestí prožívanou ve víře v Ježíše Krista,” píše papež a pokračuje:

“Kolik utrpení, kolik bídy, kolik bolesti Ježíše, který trpí, je ubohý, je vyháněn pryč ze své vlasti. Je to Ježíš! V tom spočívá tajemství, naše křesťanské tajemství. Ve vás, v obyvatelích milované Sýrie spatřujeme trpícího Ježíše.

Nenajdeme nic, co by vyznačovalo vskutku křesťanský způsob spoluúčasti na dějinách spásy lidstva, více než mučednictví. Mučedníci jsou nositeli Božího království, zasévají křesťany budoucnosti, jsou pravou slávou církve a naší nadějí. Toto svědectví je zároveň napomenutím, abychom se neztratili ani uprostřed vichřice. Oceán života nám nejednou připravuje bouře, avšak z existenciálních příbojů k nám dospívá nečekané znamení záchrany, Maria, Pánova Matka v tichu a ohromení hledící na nevinného ukřižovaného Syna, který naplňuje smysl života a lidem přináší spásu.

Ujišťuji vás, že na vás trvale pamatuji v eucharistickém společenství, s prosbou, aby se nevýslovná bolest proměnila v Boží naději, o níž nás ujišťuje apoštol Pavel v Listu Římanům: “Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk  nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Stojí přece v Písmu: Stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.”

Vzývám P. Marii, aby vás skryla pod svým Milostným pláštěm a vyprosila vám dar vytrvalosti. Ze srdce žehnám vám a všem křesťanským rodinám, které se svěřily vaší odvážné ochraně.” – Píše papež František v listu syrským františkánům datovaném 19. listopadu a zveřejněném v těchto dnech na stránkách Kustódie Svaté Země, do níž konventy v Sýrii patří. Na závěr poroučí rovněž sám sebe jejich modlitbám.

(job)

28. listopadu 2018, 10:33