Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

Formaci nelze uspěchat, píše papež kontemplativním řeholnicím

„Co by se s církví a světem dělo bez majáků, které plavcům na širém moři signalizují přístav, bez pochodní, které osvěcují temnotu, jíž procházíme, bez hlídek ohlašujících nový den, když ještě vládne noc?“

Tyto otázky si papež František klade v poselství zaslaném konteplativním řeholnicím a řeholníkům, kteří dnes slaví 65. den kontemplativního života Pro orantibus, stanovený Piem XII. na liturgickou památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. Svatý otec vzápětí odpovídá: „Děkuji vám, kontemplativní sestry a bratři, protože tím vším jste pro svět právě vy – podporou nejslabších, majákem, pochodní i hlídkou“.

Zhruba 300 kontemplativních řeholnic z Itálie i zahraničí se díky papežskému dispensu dnes dopoledne sjelo na Lateránskou univerzitu, aby se zamýšlely nad nejnovějšími papežskými dokumenty o kontemplativním životě – apoštolskou konstitucí Vultum Dei quaerere (2016) a její prováděcí instrukcí Cor Orans (2018). Jejich setkání završila večerní eucharistie v Lateránské bazilice.

Petrův nástupce využil osobního listu k opětovnému ocenění této formy života, bez níž by církvi chyběly mnohé plody svatosti, milosrdenství a milosti. „Kéž Pán ve vašich srdcích uskuteční své dílo a plně vás připodobní k Sobě, což je konečný cíl kontemplativního života a také vaše proroctví pro církev“, přeje si Svatý otec a vybízí k seriózní, celoživotní formaci, neboť, jak známo, existuje „cesta postupného dosahování Kristova postoje ve vztahu k Otci“ (Vita consecrata,65).

Papež František připomíná důležitost rozlišování a duchovního doprovázení kandidátek, aniž by se podléhalo obavám z nedostatečného počtu a výkonnosti. „Je nutné zodpovědně přijmout skutečnost, že formace je pomalý proces, a je tudíž dobré nemít naspěch.“ Stejně tak formátorky a představené mají pokračovat v celistvé a personalizované formaci, přiměřené nárokům dnešní doby. „Takováto formace bude uchovávat a sytit vaši věrnost obdrženému charismatu, a to jak osobně, tak v rámci celé komunity“, zdůrazňuje papež před tím, než se s kontemplativními řeholníky a řeholnicemi loučí závěrečnou výzvou: „Zůstávejte modlícím se srdcem církve a prosím, modlete se také za mne“.

(jag)

21. listopadu 2018, 13:46