Hledejte

Vatican News
2018.11.18 Santa Messa per i Poveri 2018.11.18 Santa Messa per i Poveri  (Vatican Media)

Ani sociologická volba, ani móda jednoho pontifikátu, nýbrž teologický požadavek

Dnešní připomínka posvěcení římských bazilik svatých Petra a Pavla tvořila liturgické pozadí Světového dne chudých, ustanoveného papežem Františkem na třetí listopadovou neděli.

Tato iniciativa Petrova nástupce, ačkoli je provázena větším počtem charitativních akcí v Římě i jinde, má zaměřit pozornost ani ne tak na sociální jako spíše na teologickou veličinu chudoby. Svatý otec proto sloužil dopoledne mši svatou ve Svatopetrské bazilice za účasti tisíců chudých z Říma a okolí spolu se členy různých humanitárních institucí. Ve svém kázání komentoval čtení ze zmíněné liturgické připomínky, zvláště evangelium (Mt14.22-33), které podává Ježíšovo utišení bouře na genezaretském jezeře těsně poté, co zázračně nasytil zástupy. Ve své homilii papež mimo jiné řekl:

Jsme ochuzeni o pravý život a potřebujeme vztaženou Pánovu ruku, která nás vyprostí ze zla. To je počátek víry, totiž zřeknout se domýšlivého přesvědčení, že jsme pořádní věřící, schopní a autonomní, a uznat, že potřebujeme záchranu. Víra roste v ovzduší, které vznikne, jsou-li spolu ti, kdo se nestaví na piedestal, nýbrž potřebují a žádají pomoc. Žít víru v kontaktu s těmi, kdo jsou v nouzi, je proto důležité pro nás všechny. Není to sociologická volba, není to móda jednoho pontifikátu, nýbrž teologický požadavek. Uznat, že jsme žebráky prosícími o spásu, bratry a sestry všech, ale zejména chudých, které upřednostňuje Pán. Tak načerpáme evangelního ducha, »vždyť duch chudoby a lásky je slávou a znamením Kristovy církve« (Gaudium et spes, 88).

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy HOMILIE je ZDE

V aule Pavla VI. se po bohoslužbě za účasti papeže Františka konal oběd pro jeden a půl tisíce lidí, žijících pod hranicí chudoby. Obsluhovalo je 70 dobrovolníků z římských farností.

Připojujeme odkaz na papežovo poselství ke Světovému dni chudých, které bylo publikováno 14. června 2018 a jehož oficiální český překlad je ZDE.

 

18. listopadu 2018, 20:05