Hledejte

Vatican News
2018.10.28 Angelus 2018.10.28 Angelus  (Vatican Media)

Hlavním cílem synody není dokument

Promluva Svatého otce před mariánskou modlitbou Anděl Páně 28. října 2018.

Drazí bratři a sestry, dobrý den!

Dnes ráno jsme v bazilice sv. Petra sloužili mši na zakončení biskupské synody věnované mládeži. První čtení z proroka Jeremiáše (31, 7-9) s tímto momentem mimořádně ladilo, protože přináší slovo naděje, jež dává svému lidu Bůh. Slovo útěchy, založené na skutečnosti, že Bůh je otcem svého lidu, miluje a opatruje ho jako syna (srov. v. 9); otevírá mu horizont budoucnosti, možnou a schůdnou cestu, kterou se mohou ubírat také „slepí a kluhaví, spolu se ženami v naději a nedělkami“ (v.8), tedy lidé v obtížích. Boží naděje totiž není přeludem jako některé reklamy, kde jsou všichni zdraví a krásní, nýbrž příslibem pro skutečné lidi s jejich přednostmi i nedostatky, možnostmi a slabostmi, jako jsme my všichni. Boží naděje je příslibem pro lidi jako jsme my.

Toto Boží Slovo dobře vyjadřuje zkušenost, kterou jsme učinili během těchto týdnů na synodě. Byl to čas útěchy a naděje. Především to byla chvíle naslouchání, což vyžaduje čas, pozornost, otevřenost mysli i srdce. Toto nasazení se však den za dnem měnilo v útěchu, zejména díky vitální a podnětné účasti mladých lidí a jejich zkušenostem a příspěvkům. Rozmanitost nových generací přišla na synodu prostřednictvím svědectví synodních otců ze všech stran, ze všech  kontinentů a ze spousty různých lidských i sociálních situací.

V tomto zásadním postoji naslouchání jsme se snažili pochopit realitu a rozpoznat znamení naší doby. Bylo to komunitní rozlišování uskutečněné ve světle Božího Slova a Ducha svatého. To je jeden z nejkrásnějších darů, jimiž Pán obdaroval katolickou církev, totiž shromáždění rozličných hlasů a tváří a možnost pokusit se o interpretaci, která ve světle evangelia neustále přihlíží k bohatství a složitosti jevů. Takto jsme se v těchto dnech konfrontovali ohledně způsobu, jak společně čelit mnoha výzvám: digitálnímu světu, fenoménu migrací, smyslu těla a pohlavnosti, dramatu válek a násilí.

Plody této práce již „kvasí“ jako vinná šťáva v sudech po vinobraní. Synoda o mládeži byla dobrým vinobraním a slibuje dobré víno. Chtěl bych však říci, že prvním plodem této synody by měl být právě příklad metody, které jsme drželi již při její přípravě. Hlavním cílem synodálního stylu není vypracování nějakého dokumentu, který je rovněž cenný a užitečný. Důležitější než dokument je způsob společného přebývání a přičinění mladých i starých v naslouchání a rozlišování, aby bylo možné se dobrat takových pastoračních rozhodnutí, které budou odpovědí na realitu.

Prosme tedy o přímluvu Pannu Marii. Jí, Matce církve svěřujeme poděkování Bohu za dar této synody. Ona, ať nám nyní pomůže beze strachu vnášet to, co jsme zakusili, do běžného života společenství. Duch svatý ať svojí moudrou fantazií dá vyrůst plodům naší práce, abychom kráčeli nadále společně s mladými lidmi celého světa.

 

Přeložil Milan Glaser

28. října 2018, 19:33