Vatican News
Záběr z natáčení Záběr z natáčení 

Proč je Maria „požehnaná mezi ženami“?

Televizní kanál Italské biskupské konference dnes večer vysílá další část z papežových úvah nad nejznámější mariánskou modlitbou Zdrávas Maria. Svatý otec v rozhovoru s moderátorem pořadu, o. Marcem Pozzou, vysvětluje, proč byla Maria „požehnaná mezi ženami“.

„Proč? Protože se narodila bez viny a hříchu a byla zvolena za Kristovu matku. Právě proto Satan Marii tak nenávidí – kvůli tomu, že přinesla Boha lidem“. Papež dále vypráví, jak se s Matkou Boží seznámil prostřednictvím žen ve své rodině: „Díky mamince, babičkám a zejména díky řeholnici, která mne připravovala na první svaté přijímání“. Významnou roli zde sehrála babička z otcovy strany, která se o malého Jorgeho starala, protože třináct měsíců po jeho narození už byl na světě další bratříček. „Trávil jsem s prarodiči celý den a mohu říci, že mým mateřským jazykem je piemontština, protože spolu mluvili v dialektu“, vzpomíná římský biskup.

Normalita spočívá v životu s lidem a jako lid, prohlašuje poté papež, zatímco život bez kořenů v lidu není normální. Nastupuje tu hřích, který ďábla velice těší, a sice elitářství. „Když mluvím o elitách“, upřesňuje František, „nemíním společenskou třídu, nýbrž duševní postoj. Člověk totiž může patřit k elitářské církvi, anebo svatému Božímu lidu, jak o něm čteme ve dvanácté kapitole koncilové konstituce Lumen gentium. Církev je lid, avšak lid věrný Bohu. Rozdíl je v tom, že ďáblovi se líbí elity.“ Dodejme, že papežova zamyšlení nad modlitbou Ave Maria vyšla také knižně. V televizním pořadu Svatý otec nevystupuje sám – v dnešním dílu se například objeví ještě jedna italská herečka a matka, která dala zatknout syna, skrývajícího se před spravedlností.

(jag)

30. října 2018, 12:17